Använda och spara en Excel-mall

  1. Klicka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Allmänna mallar...
  2. I dialogrutan Mallar klickar du på fliken som innehåller mallen (mall: En arbetsbok som du skapar och sedan använder som bas för andra, liknande arbetsböcker. Du kan skapa mallar till arbetsböcker och till kalkylblad. Standardmallen för arbetsböcker kallas Bok.xlt. Standardmallen för kalkylblad kallas Kalkylblad.xlt.) för formuläret, och dubbelklickar sedan på mallen.

Om mallen inte visas på någon av flikarna, kontrollerar du att mallen verkligen lagras i mappen Mallar eller någon av dess undermappar, eller så frågar du systemadministratören var du hittar och hur du använder mallen.

  1. Ange all nödvändig information och följ eventuella anvisningar i mallen.
  2. Klicka på Spara Bild av knapp.
  3. Öppna den mapp där du vill spara kopian av mallen i rutan Spara i.

Om mallen används av andra i arbetsgruppen och du vill spara din kopia av mallen i ett nätverk, frågar du systemadministratören var du bör spara din kopia av mallen, samt om du behöver följa särskilda namngivningskonventioner.

  1. Skriv ett filnamn för mallen i rutan Filnamnoch klicka på Spara.

Om mallen har skapats för att kopiera införda data till en databas, så visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill lägga till dina data som nya poster i databasen. Om du vill lägga till informationen klickar du på Ja.

 
 
Gäller:
Excel 2003