Sida 18 av 20FÖREGNÄSTA

Redigera, korrigera och språkkontrollera text genom att använda formler

Efternamnet separeras med funktionerna HITTA och HÖGER

Bildtext 1 Formeln så som den skrivs.
Bildtext 2 Formeln i kalkylbladet.
Bildtext 3 Resultatet av formeln i kalkylbladet.

Hur kan Excel identifiera ett efternamn när längden på efternamnen varierar? Eftersom namnet kommer efter ett blanksteg! Om du vill separera efternamnet skriver du följande formel i cell B2:

=HÖGER(A2;LÄNGD(A2)-HITTA(" ";A2))

Formeln använder funktionen LÄNGD för att fastställa längden på texten i cell A2: 13 tecken. Därefter letar funktionen HITTA upp blanksteget (" ") i cell A2. Sedan subtraheras blankstegets position (6 tecken från vänster) från längden på texten i cell A2. Funktionen HÖGER använder resultatet av subtraktionen för att räkna och visa antalet tecken till höger om blanksteget. 13‑6="Davolio" (de sista 7 tecknen i cellen).

Om du vill upprepa åtgärden för de övriga namnen kopierar du formeln nedåt i kolumnen. Därefter kan du ta bort formlerna så att bara resultaten är kvar.

Sida 18 av 20FÖREGNÄSTA