Sida 17 av 20FÖREGNÄSTA

Redigera, korrigera och språkkontrollera text genom att använda formler

Förnamnet separeras med funktionerna HITTA och VÄNSTER

Bildtext 1 Formeln så som den skrivs.
Bildtext 2 Formeln i kalkylbladet.
Bildtext 3 Resultatet av formeln i kalkylbladet.

Anta att du vill skapa en utskickslista genom att separera för- och efternamnen i en cell till egna, separata celler, så att antingen för- eller efternamnet kan användas i hälsningsfrasen i ett standardbrev.

Till skillnad från ordernummer varierar längden på förnamnen, så en formel som använder ett angivet antal tecken fungerar inte här. Om du vill separera ett förnamn skriver du följande formel i cell B2:

=VÄNSTER(A2;HITTA(" ";A2)-1)

Blanksteget mellan citattecknen beordrar funktionen HITTA att leta efter blanksteget i cell A2. (Argumentet -1 tar bort blanksteget i resultatet.) Därefter använder funktionen VÄNSTER resultatet för att visa texten till vänster om blanksteget. Texten som visas är förnamnet.

Om du vill upprepa åtgärden för de övriga namnen kopierar du formeln nedåt i kolumnen. Därefter kan du ta bort formlerna så att bara resultaten är kvar.

Sida 17 av 20FÖREGNÄSTA