Använda eller ta bort cellskuggning

  1. Markera de celler som du vill använda skuggning på eller ta bort skuggning från.
  2. Gör något av följande:

VisaSkugga celler med rena färger

Om du vill använda den senast markerade färgen klickar du på Fyllningsfärg bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formatering.

Om du vill ange en annan färg klickar du på pilen bredvid Fyllningsfärg bild av knapp och klickar på en färg i paletten.

VisaSkugga celler med mönster

  1. Klicka på CellerFormat-menyn och klicka på fliken Mönster.
  2. Om du vill använda bakgrundsfärg i mönstret klickar du på en färg i rutan Cellskuggning.
  3. Klicka på pilen bredvid rutan Mönster och sedan på den mönstertyp och färg du vill använda.

Om du inte markerar någon mönsterfärg blir mönstret svart.

VisaTa bort skuggning

 
 
Gäller:
Excel 2003