Använd villkorsstyrd formatering för att snabbt analysera data.

Det kan vara svårt att förstå vilken information du får ut av talen i ett kalkylblad. Men med Excel får du en mängd olika sätt att snabbt analysera dina data genom att använda villkorsstyrd formatering. Då kan du till exempel använda en färgskala för att skilja mellan höga, medelhöga och låga temperaturvärden.

Data med villkorsstyrda formatet Färgskala

Så här gör du för att snabbt använda den här typen av formatering:

  1. Börja med att välja ut dina data. Knappen Snabbanalys visas i det nedre högra hörnet av urvalet.

Utvalda data med knappen Snabbanalys

  1. Klicka på knappen SnabbanalysKnappen Snabbanalys eller tryck på Ctrl+Q.
  2. Flytta din mus över de olika alternativen på fliken Formatering för att se en dynamisk förhandsvisning av dina data och välj sedan den formatering du gillar bäst.

Fliken Formatering i galleriet Snabbanalys


 Anteckningar 

  • Om du vill ta bort någon villkorsstyrd formatering klickar du på Radera formatering i galleriet Snabbanalys.
  • Om du vill ha fler färger och alternativ för formatering markerar du dina data och klickar sedan på Start > Villkorsstyrd formatering.

Mer om villkorsstyrd formatering

 
 
Gäller:
Excel 2013