Ångra utcheckning och ändringar i ett SharePoint-bibliotek

Om du checkar ut en fil från ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats och sedan bestämmer dig för att inte behålla ändringarna som du gjort, kan du ignorera utcheckningen. Ändringarna som du gjort i filen sedan du checkade ut den tas bort. När du ignorerar utcheckningen blir filen tillgänglig att redigera för andra personer.

Länkar till mer information om utcheckning av filer finns under Se även.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp, Server och avslutningsvis på Ignorera utcheckning.
  2. När du får frågan om du vill ignorera utcheckningen klickar du på Ja.

 Tips!   Du kan också ignorera utcheckningen med kommandon i biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007