Ändra format på dataetiketterna i ett diagram

Det finns många formateringsalternativ för dataetiketter. Och du hanterar dem alla i åtgärdsfönstret Formatera dataetiketter. När du har lagt till dataetiketterna visar du åtgärdsfönstret genom att markera den dataetikett du vill formatera och sedan klicka på Fler alternativ. (Diagramelement Knappen Diagramelement > Dataetiketter > Fler alternativ)

Rutan Formatera dataetiketter

Gå till rätt område genom att klicka på en av de fyra ikonerna (Fyllning och linje, Effekter, Storlek och egenskaper,(Layouegenskaper i Outlook eller Word), eller Etikettalternativ) .

 Tips   Om du snabbt vill använda egen dataetikettsformatering på andra datapunkter i serien klickar du på Etikettalternativ > Serie med dataetiketter > Klona aktuell etikett.

Här följer stegvisa instruktioner för några av de populäraste alternativen.

Vad vill du göra?


Koppla dataetiketter till datapunkter med hjälp av ledlinjer

En linje som kopplar ihop en dataetikett med motsvarande datapunkt kallas för en ledlinje, och de är användbara om du har placerat dataetiketten en bit ifrån datapunkten. Om du vill lägga till en ledlinje i diagrammet klickar du på etiketten och drar den. Om du flyttar dataetiketten justeras ledlinjen och följer automatiskt med dataetiketten. I tidigare versioner fanns den här funktionen endast i cirkeldiagram, men nu finns den i alla diagramtyper med dataetiketter. Inte så tokigt, eller hur?

Del av ett linjediagram med ledlinjer

Linjediagram med ledlinjer

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra ledlinjernas utseende

  1. Klicka på de kopplingslinjer du vill ändra.
  2. Klicka på Fyllning och linje > Linje och gör önskade ändringar.

Ikonen Linje i rutan med alternativ för att formatera ledlinjer

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra dataetiketternas utseende

Du kan ändra dataetiketternas utseende på många sätt, till exempel ändra färg på dataetikettens kantlinje och på så sätt framhäva den.

  1. Klicka på dataetiketterna där du vill ändra färg på kantlinjen. Klicka två gånger om du bara vill ändra kantlinjen för en dataetikett.
  2. Klicka på Fyllning och linje > Kantlinje och gör önskade ändringar.

Fliken Fyllning och linje i åtgärdsfönstret Formatera dataetiketter

 Tips    Du kan även framhäva en etikett genom att lägga till en effekt. Kicka på Effekter och välj sedan önskad effekt. Men passa dig så du inte tar i för mycket med effekterna.

Fliken Effekter i åtgärdsfönstret Formatera dataetiketter

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra en dataetiketts form

Du kan göra ett diagram personligt genom att ändra dataetiketternas form nästan hur som helst.

  1. Högerklicka på den dataetikett du vill ändra och klicka sedan på Ändra former för dataetiketter.

Menykommandot Ändra former för dataetiketter och galleriet med former

  1. Välj önskad form.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra en dataetiketts storlek

Klicka på dataetiketten och dra den till önskad storlek.

 Tips    Du kan välja andra storlek- och justeringsalternativ i Storlek och egenskaper. Dubbelklicka på dataetiketten och klicka sedan på Storlek och egenskaper.

Rutan Formatera dataetiketter och ikonen Storlek och egenskaper

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till ett fält i en dataetikett

Du kan lägga till ett inbyggt diagramfält, till exempel namnet på serien eller kategorin, i datafältet. Det är dock mer effektfullt att lägga till en cellreferens med förklarande text eller ett beräknat värde.

Del av ett diagram med en dataetikett som innehåller text i en cell

Diagram med en dataetikett som innehåller både datavärdet och förklarande text
  1. Dubbelklicka på dataetiketten och klicka sedan på Infoga fält för dataetikett, eller tryck på [

Kommandot Infoga fält för dataetikett på snabbmenyn

Om du markerade hela dataserien kan du inte se det här kommandot. Kontrollera att du endast har markerat en dataetikett.

  1. Klicka på det fält du vill lägga till på dataetiketten.

Alternativ för Infoga fält för dataetikett

  1. Om du vill koppla dataetiketten till en cellreferens klickar du på [Cell] Välj cell och skriver in en cellreferens.

Fältreferens för dataetikett

 Tips    Om du vill byta från en egen text tillbaka till de medföljande dataetiketterna klickar du på Återställ etikettext under Etikettalternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013, Excel Online, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013