Aktivera makron så att de körs

När säkerhetsnivån för makron i Excel anges till Låg (rekommenderas inte), kan makron köras utan att något meddelande visas. När säkerhetsnivån anges till Medel visas en dialogruta med en fråga om du vill aktivera makrona. När säkerhetsnivån anges till Hög (den rekommenderade inställningen för alla användare) kan du bara köra de makron som är digitalt signerade eller lagras i Excels startmapp (XLStart).

Om du vill ha mer information om digitala signaturer och hur du skaffar dem läser du hjälpavsnittet Om digitala signaturer.

Vad vill du göra?

Använda mappen XLStart

Aktivera ett osignerat makro så att det körs

Använda mappen XLStart

När du placerar en arbetsbok i mappen XLStart och säkerhetsnivån för makron anges till Hög, öppnas arbetsboken automatiskt när du startar Excel och du kan köra makrot. Makrot kan däremot inte köras när du öppnar arbetsboken i Excel genom att klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

Mappen XLStart skapas när du installerar Excel och finns som standard på någon av följande platser:

  • C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

Aktivera ett osignerat makro så att det körs

Om osignerade makron ska kunna köras måste kryssrutan Alla tillägg och mallar som är installerade är tillförlitliga på fliken Betrodda utgivare i dialogrutan Säkerhet vara markerad. Det här alternativet väljs som standard. Om det inte är valt (rekommenderas) kan du bara köra makron som har betrodda signaturer.

  1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Makro och klicka på Säkerhet.
  2. Markera kryssrutan Alla tillägg och mallar som är installerade är tillförlitliga på fliken Betrodda utgivare.
 
 
Gäller:
Excel 2003