Välja 32-bitars- eller 64-bitarsversionen av Office

Installera i de flesta fall 32-bitarsversionen av Microsoft Office. Vi rekommenderar 32-bitarsversionen av Office eftersom den förhindrar kompatibilitetsproblem med de flesta andra program, särskilt tredjepartstillägg.

Office installeras automatiskt i 32-bitarsversion även om en 64-bitarsversion av Windows körs på datorn. Du kanske vill installera 64-bitarsversionen av Office om du ofta arbetar med mycket stora databaser eller kalkylblad, eller med utveckling för 64-bitarsplattformen.

Om en 64-bitarsversion av Office redan är installerad på en dator med ett 64-bitarsoperativsystem installeras 64-bitarsversionen av Office automatiskt.

Vad ingår i 64-bitarsversionen av Office?

De flesta komponenter som ingår i 32-bitarsversionen av Office ingår också i 64-bitarsversion av Office.

Följande är några av de saker som inte ingår i 64-bitarsversionen av Office.

 • Bibliotek för ActiveX-kontroller, ComCtl    Det här biblioteket innehåller ActiveX-kontroller som används för att skapa lösningar. Biblioteket används ofta i Microsoft Access, Microsoft Excel och Microsoft Word.
 • SharePoint-listkontroll    Den här SharePoint-listvyn är inte tillgänglig i 64-bitarsversionen av Office.

Kompatibilitet med befintliga Office-filer och lösningar

64-bitarsversionen av Microsoft Office är inte kompatibelt med andra 32-bitarsversioner av Office-program. Därför måste du först avinstallera alla 32-bitarsversioner av andra Office-program innan du börjar installera 64-bitarsversionen av Office. På Office-skivan finns båda versionerna. Om du vill installera 64-bitarsversionen av Office måste du först köra Setup.exe från x64-mappen. Mer information finns i avsnittet Installera 64-bitarsversionen av Office.

 • Bibliotek för ActiveX-kontroller, ComCtl    Lösningar som använder dessa kontroller fungerar inte. Det finns inga bra alternativ för vissa av dessa kontroller.
 • ActiveX-kontroller och tillägg från tredje part    Inga av dessa fungerar med 64-bitarsversionen av Office.

 Anteckning    Det finns ingen 64-bitarsversion av Visual Basic 6. Det betyder att många av dessa objekt måste föras över och skrivas om.

 • Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)    VBA innehåller bara Declare-programsatsen och fungerar i 64-bitarsversionen av Office om du uppdaterar koden manuellt.
 • Kompilerade Access-databaser    MDE- och ACCDE-filer, som ofta används av Access-programutvecklare för att distribuera lösningar och skydda deras immateriella egendom, fungerar inte i 64-bitarsversionen av Office. Du måste be programutvecklaren att kompilera, testa och distribuera om lösningen i 64-bitarsversionen.

Operativsystem som krävs för att köra 64-bitarsversionen av Office

Datorn måste minst köra 64-bitarsversionen av Windows 7, Windows Server 7 eller Windows 8.

Installera 64-bitarsversionen av Office

 Viktigt    Om en 64-bitarsversion av Office redan är installerad på din dator med ett 64-bitarsoperativsystem installeras 64-bitarsversionen av Office om installationsprogrammet körs från rotmappen.

Eventuella tilläggsprogram du vill köra för Office måste också vara 64-bitarsversioner.

Vid installation

 1. Om du körde Office från rotmappen och klickade på Anpassa, klickar du på Stäng för att avsluta installationsprogrammet.
 2. Klicka på Ja för att avbryta installationen och klicka sedan på Stäng Bild av knapp.
 3. Gå till mappen x64 på Office-skivan och dubbelklicka på Setup.exe för att köra 64-bitarsversionen av installationsprogrammet.

Från Mitt konto

 1. Gå till Mitt konto på Office.com.
 2. Klicka på Språk- och installationsalternativ > Ytterligare installationsalternativ > Office 64 bitar > Installera.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office Shared 2013