Vanliga frågor och svar om produktnyckelkort för Office

VisaVad är nyckelkortet för Microsoft Office-produkter?

Med produktnyckelkort går installationen snabbt och enkelt. Kunder som köper en dator med förinlästa Office 2010-sviter kan köpa ett produktnyckelkort för en av de tre Office 2010-sviterna och sedan installera programvaran på datorn med hjälp av produktnyckeln, som består av 25 tecken och finns i förpackningen. Ingen skiva medföljer i paketet med produktnyckelkort. Med ett produktnyckelkort kan du endast genomföra en aktivering på en enda dator.

VisaVar hittar jag min produktnyckel för Office 2010?

Produktnyckeln består av 25 tecken, och du hittar den på olika ställen beroende på hur du köpte Office 2010.

Traditionell skiva

Om du köpte Office på en traditionell skiva ska produktnyckeln finnas inuti förpackningen på en etikett på kortet som sitter mitt emot skivan, på vänster sida av skivfodralet.

Produktnyckel på en traditionell skiva

Produktnyckelkort

Om du köpte ett produktnyckelkort för Office ska produktnyckeln finnas inuti förpackningen på en etikett till vänster i fodralet.

Produktnyckel på produktnyckelskortet

Obs! Om produktnyckeln inte finns inuti förpackningen bör du läsa anvisningarna i förpackningen. Du kanske måste hämta produktnyckeln från www.office.com/getkey.

Online

Om du köpte och hämtade Office online ska produktnyckeln finnas på bekräftelsesidan och/eller i det e-postmeddelande som skickades till dig när du hämtade programvaran.

Förinstallerat på en ny dator

Om du köpte en ny dator med Office förinstallerat ska tillverkaren av datorn ha bifogat antingen media eller ett identifieringskort för Microsoft-produkter i förpackningen med produktnyckeln.  Produktnyckeln finns på äkthetsbeviset och bör se ut ungefär så här:

Produktnyckel på äkthetsbeviset

VisaHur fungerar produktnyckelskortet?

En kund som har köpt en dator med en avbildning av Office 2010 inläst kan välja att köpa en traditionell skivversion av Office 2010 eller det nya produktnyckelskortet för Office 2010. Om en kund endast behöver en installation på den Office-förberedda datorn och om han eller hon inte behöver eller vill ha en DVD kan kunden köpa produktnyckelkortet. Med hjälp av produktnyckeln, som består av 25 tecken och som finns inuti produktnyckelkortets förpackning, kan kunden installera och aktivera den förinlästa Office-avbildningen. Ingen skiva krävs för installationen.

VisaJag har köpt produktnyckelkortet, men det finns ingen produktnyckel i förpackningen.

Om du har köpt ett produktnyckelkort där det inte finns någon produktnyckel inuti förpackningen måste du hämta produktnyckeln, som består av 25-tecken. Titta i produktförpackningen efter en unik PIN-kod och gå sedan till www.office.com/getkey och ange PIN-koden där. Hämta produktnyckeln och installera Office 2010 enligt instruktionerna som visas.

VisaVad är den förinlästa, gemensamma Office 2010-avbildningen?

Den förinlästa, gemensamma avbildningen är förinläst programvara för alla tre Office 2010-sviterna: Office Hemma och Student 2010, Office Hemma och Småföretag 2010 och Office Professional 2010. Den förinlästa Office 2010-avbildningen läggs in i nya datorer av många datortillverkare och utgör ett enkelt sätt att köpa och använda Office på en ny dator. Kunder kan aktivera en av de förinlästa sviterna på datorn genom att köpa en produktnyckel för Office 2010 som består av 25 tecken, antingen på en traditionell skiva eller på det nya produktnyckelkortet.

VisaVilken programvara gäller Microsofts villkor för produktnyckelkort för?

Om du har licensbeteckningen ”PKC” styrs användningen av programvara som hämtats från den här webbplatsen av villkoren i avsnittet ”Produktnyckelkort” i licensvillkoren för programvara från Microsoft, och den första klausulen i dessa villkor har ändrats enligt följande:

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller mellan ett av dess dotterbolag och dig, beroende på var du är bosatt) och dig. Läs igenom villkoren. De avser den programvara (i) som hämtas från den här webbplatsen och (ii) som anges på det PRODUKTNYCKELKORT du har köpt.

VisaFungerar Office Professional Academic 2010 med den förinlästa gemensamma avbildningen?

Ja, den gemensamma Office 2010-avbildningen kan aktiveras med en produktnyckel för Office Professional Academic 2010.

VisaHur vet jag om Office 2010 är förinläst på datorn?

Kontrollera genom att gå till Start-menyn i Windows och leta efter Office 2010 i menyn. Om du hittar Office 2010 är Office inläst. Om du inte hittar Microsoft Office 2010 är programvaran inte inläst.

VisaVilka Office-produkter är tillgängliga som produktnyckelkort?

Office Hemma och Student 2010, Office Hemma och Småföretag 2010 och Office Professional 2010 är tillgängliga som produktnyckelkort. Vissa återförsäljare kan även erbjuda produktnyckelkort för Office Professional Academic 2010.

VisaVilka produkter ingår i den förinlästa Office-avbildningen?

Den förinlästa avbildningen är en gemensam avbildning för alla tre Office 2010-sviter: Office Hemma och Student 2010, Office Hemma och Småföretag 2010 och Office Professional 2010.

VisaJag har köpt produktnyckelkort för Office 2010, men Office 2010 är inte förinläst på min dator. Vad ska jag göra?

Du kan hämta programvaran om du har köpt en produktnyckel för Office 2010 men inte har Office 2010 förinläst på datorn.Gör så här:

  1. Hitta produktnyckeln, som består av 25 tecken. Om du vill installera och aktivera den hämtade programvaran måste du ha en giltig produktnyckel för Office 2010.
  2. Gå till www.office.com/productkeycard.
  3. Klicka på Hämta.
  4. Hämta och installera Office 2010 genom att följa instruktionerna som visas.

VisaHur lång tid tar det att hämta Microsoft Office 2010?

Hämtningstider varierar beroende på plats och Internetanslutningens hastighet. Vi rekommenderar att du endast använder bredbandsanslutningar med hög hastighet när du hämtar filen eller filerna. Nedan följer uppskattade hämtningstider för olika filer beroende på anslutningshastigheten.

Microsoft Hemma och Småföretag 2010 Klicka-och-kör

(600 MB)

Microsoft Office Professional 2010

(800 MB)

Microsoft Project Professional 2010

(232 MB)

Microsoft Visio Premium 2010

(290 MB)

1 Mb/s 88 minuter 125 minuter 39 minuter 48 minuter
3 Mb/s 30 minuter 47 minuter 16 minuter 19 minuter
6 Mb/s 16 minuter 27 minuter 11 minuter 12 minuter

VisaVad är Klicka-och-kör?

Klicka-och-kör är ett nytt sätt att hämta och installera Microsoft Office där du med hjälp av virtualisering kan använda Office-programmen medan de strömmas till och cachelagras på datorn. Klicka-och-kör används automatiskt om anslutningshastigheten uppfyller minimikraven.

VisaJag försökte hämta Office 2010, men produktnyckeln underkändes. Vad ska jag göra?

Om produktnyckeln inte godkänns bör du först kontrollera att du har angett produktnyckeln korrekt, med bindestreck och med rätt versaler och gemener. Om produktnyckeln ändå inte kan verifieras i systemet kan du kontakta kundtjänst på http://support.microsoft.com/office2010.

VisaKan jag hämta en 64-bitars version av Office 2010?

Ja, en säkerhetskopia av en 64-bitars Office-produkt finns att hämta. Men vi rekommenderar de flesta användare att installera en 32-bitarsversion av Office 2010. Installation av 64-bitarsversioner av Microsoft Office 2010-produkter är för användare som ofta använder mycket stora dokument eller datauppsättningar och har behov av att Office 2010-programmen kan komma åt minnen som är större än 2 GB. 64-bitarsversionen har vissa tekniska begränsningar och för att kunna installera en 64-bitarsversion av en Office 2010-produkt måste datorn ha ett operativsystem som stöder 64-bitar.

VisaHur många licenser/installationer medger produktnyckeln för Office?

Varje produktnyckelkort medger att en användare aktiverar en Office 2010-svit på en förberedd dator.

VisaHur många licenser/installationer medges med den traditionella skivversionen av Office?

Antalet installationer varierar beroende på vilken Office-svit du köper. Skivversionen av Office Hemma och Student 2010 medger att en användare installerar ett exemplar av programvaran på upp till tre datorer i ett enda hushåll för icke-kommersiell användning. (Office Hemma och Student 2010 får inte användas i någon kommersiell, ideell eller vinstdrivande aktivitet eller av någon statlig organisation.) Skivversionen av Office Hemma och Småföretag 2010 och Office Professional 2010 medger att en användare installerar ett exemplar på en stationär dator och ett andra exemplar på en bärbar dator.

VisaKan jag installera ett produktnyckelkort för Office på fler än en dator?

Nej. Produktnyckelkortet för Office kan endast installeras på en dator. Om du någon gång behöver installera om Office kan du göra det på samma dator som Office ursprungligen installerades på.

VisaHur installerar jag Office 2010?

Om Office 2010 är förinläst klickar du på Windows Start-menyn, på ”Office 2010” och sedan på Aktivera. Uppge produktnyckelns 25 tecken när den efterfrågas. Om Office inte är förinläst måste du först hämta programvaran. När du har hämtat filen till datorn startar du installationsprocessen genom att dubbelklicka på den hämtade filen. Installera och aktivera Office 2010 genom att följa instruktionerna som visas på skärmen.

VisaJag har redan installerat Works/utvärderingsversion av Office 2007 på datorn. Måste jag avinstallera utvärderingsversionen innan jag hämtar Office 2010?

Nej, du behöver inte avinstallera Works/utvärderingsversion av Office 2007. Under installationen av Office 2010 avinstalleras eventuella tidigare Office-versioner, även utvärderingsversioner, om du inte gör en anpassad installation.

VisaKan jag installera Microsoft Office 2010 på min minidator?

Om minidatorn uppfyller de nödvändiga systemkraven för Office 2010 kan du installera programvaran på en minidator.

VisaÄr systemkraven desamma för produktnyckelkort för Office och för den traditionella skivversionen?

Ja, systemkraven är desamma för varje produkt.

VisaVem ska jag kontakta om jag har problem med att installera och/eller aktivera produktnyckelkortet för Office?

Kontakta kundsupport på http://support.microsoft.com/office2010.

VisaHur gör jag om jag måste installera om Office-produkten?

Gå till www.office.com/backup och hämta programvaran om du behöver installera om Office.

VisaJag har tappat produktnyckeln för Office 2010. Vad ska jag göra?

Om du inte hittar Office 2010-produktnyckeln kan du vidta olika åtgärder beroende på var du köpte Office 2010. Om du köpte Office 2010 som en elektronisk hämtning via en onlinebutik ska du kontakta onlinebutiken om din produktnyckel. Om du köpte Office 2010 i butik ska du kontakta Microsoft support. Om Office 2010 var förinstallerat på datorn kan du titta efter produktnyckeln i det användarmaterial som medföljde datorn.

VisaJag har köpt ett produktnyckelkort. Kan jag beställa en säkerhetskopia i DVD-form?

Ja, om du har köpt ett produktnyckelkort för Microsoft Office kan du hämta en säkerhetskopia utan kostnad eller beställa en DVD mot en avgift. Leverans kan ta 1-2 veckor. Klicka på knappen Hämta och och följ instruktionerna om du vill beställa en DVD.

VisaJag behöver hjälp med att uppgradera till Office 2010. Vem ska jag kontakta för support?

  • Om du har frågor om onlineköp, filhämtningar eller produktnycklar kontaktar du Microsoft Online ESD-supporten.
  • Om du har köpt Office 2007 hos en återförsäljare i butik och behöver teknisk hjälp (till exempel installation/avinstallation av programvara, produktaktivering och produktanvändning) ska du kontakta Microsoft support.
  • Om du har köpt en dator där Office 2010 var förinstallerat och behöver teknisk hjälp (till exempel installation/avinstallation av program, produktaktivering och produktanvändning) ska du kontakta datortillverkaren.

.

Överst på sidan Överst på sidan