Jämföra serverintegrationsfunktioner i olika Office-sviter som finns tillgängliga genom volymlicensiering


Microsoft Office 2010 erbjuder två sviter genom volymlicensiering – Office Professional Plus 2010 och Office Standard 2010. De här två sviternas integrationsnivå med relaterade företagsproduktivitetsservrar varierar.
Office Standard innehåller många av serverintegrationsfunktionerna, men Office Professional Plus erbjuder mer avancerade funktioner och ett förbättrat användargränssnitt. I många fall krävs dessutom Office Professional Plus för att initiera en process eller använda principer. Användare av båda sviterna kan emellertid delta i processer eller använda innehåll.
jämförelsesidan finns information om vilka program som ingår i varje svit. I Köpa Office 2010 genom volymlicensiering finns även information om priser för Office Professional Plus 2010 och Office Standard 2010.

IRM (Information Rights Management) och principfunktioner
Skydda digital information från obehörig användning genom integration med Windows Rights Management Services (RMS) för Windows Server. Gör det möjligt för användare att definiera vem som kan öppna, ändra, skriva ut, vidarebefordra och/eller vidta andra åtgärder med dokument och e-postmeddelanden.
Office StandardOffice Professional Plus
Skapa IRM-skyddade dokument och e-postmeddelanden. Bevilja åtkomst- och redigeringsbehörigheter och använd principmallar för skyddat innehåll.Ingår
Läs och använd IRM-skyddade dokument och e-postmeddelanden, med rätt behörigheter. Nu kan även utomstående organisationer med en egen RMS-server läggas till som en extern plats och ta emot skyddat innehåll.IngårIngår
Använd principframställningar för e-postmeddelanden innan de skickas.Ingår
Läs principframställningar som är associerade med mottagna e-postmeddelanden.IngårIngår
Sammanhangsberoende åtkomst till företagsnätverk och sociala nätverk
Få en personbaserad vy av företaget, inklusive meddelanden, mötesscheman, bifogade filer och SharePoint-aktiviteter – till exempel publicering av statusuppdateringar direkt i Outlook. Anslut dessutom till populära webbplatser för sociala nätverk och få nyheter från nuvarande och potentiella kunder samt partner.
Office StandardOffice Professional Plus
Få en personbaserad vy, inklusive meddelanden, mötesscheman, bifogade filer och SharePoint-aktiviteter – till exempel publicering av nya dokument och statusuppdateringar – på Mina webbplatser, från Outlook 2010 med nya Outlook Social Connector.Ingår
Få en personbaserad vy av senast delade meddelanden och möten i Outlook 2010 genom nya Outlook Social Connector. Det är även möjligt att konfigurera anslutningar till internt utvecklade eller populära tredjepartsverktyg för sociala nätverk på Internet med hjälp av SDK:n för Outlook Social Connector.IngårIngår
Publicera dataanalyser
Publicera kalkylblad som är trogna originalet på webben och skapa webbdatabaser med Excel Services och Access Services genom SharePoint 2010. Med Rapportcenter kan du se till att alla användare har åtkomst till samma version av viktig företagsinformation.
Office StandardOffice Professional Plus
Dela analyser och resultat – inklusive Excel 2010-arbetsböcker med miniatyrdiagram och utsnitt – i hela organisationen genom att med hjälp av Excel Services publicera arbetsböcker och instrumentpaneler på webben.Ingår
Visa delade analyser och rapporter på webben som har skapats med Excel Services.IngårIngår
Skapa webbdatabaser i Access 2010, publicera dem på SharePoint och gör dem helt åtkomliga via en webbläsare med Access Services.Ingår
Öppna webbformulär och rapporter som har skapats i Access 2010 med en webbläsare. Gör ändringar som automatiskt synkroniseras med databasen.IngårIngår
Publicera Excel 2010-arbetsböcker på SharePoint som har skapats med PowerPivot för Excel 2010. Det kan hämtas från webben utan kostnad och kan snabbt utföra beräkningar på datamängder med miljontals rader från flera källor. PowerPivot för SharePoint 2010 möjliggör webbaserad analys genom Excel Services eller Excel Web App.Ingår
Enhetliga snabbmeddelanden, närvaro och röst
Kommunicera enkelt med personer på andra platser eller i andra tidszoner med välbekanta Office-verktyg. Communicator och Office Communications Server fungerar med populära Office-program och erbjuder ett antal olika kommunikationsalternativ, inklusive snabbmeddelanden (IM), telefon, samt röst-, video- eller webbkonferenser.
Office StandardOffice Professional Plus
Se andras tillgänglighet – via författarindikatorer vid samtidig redigering av adressfältet när ett e-postmeddelande skapas – direkt från Office-programmet genom Office Communications Server.Ingår
Initiera snabbmeddelanden och röstsamtal direkt från Office-program, genom integration med Office Communications Server. Peka på en författares eller chefs namn i Filegenskaper – som du hittar på fliken Info i Backstage-vyn – om du vill öppna ett kontaktkort och initiera en röst- eller snabbmeddelandekonversation.Ingår
Spela in och lyssna på inspelningar av namnuttal när närvaro hittas med det nya kontaktkortet, som innehåller en inspelning som är knuten till användarens röstbrevlåda för namnuttal.IngårIngår
Låt IT-personal konfigurera E-posttips som ger Outlook 2010- och Exchange Server 2010-användare viktig information innan de klickar på Skicka för att undvika att distribuera meddelanden till olämpliga mottagare. Användare kan till exempel aviseras när de är på väg att skicka ett meddelande utanför organisationen eller använder Svara alla.IngårIngår
Dra nytta av transkriptioner av röstmeddelanden som nu skickas direkt till en användares inkorg tillsammans med inspelningen. Microsofts röst-till-text-motor transkriberar automatiskt en textförhandsgranskning av inspelade meddelanden.IngårIngår
Integrerad innehållshantering för företag
Ge säker åtkomst till företagsinformation genom användning med SharePoint. Innehåller olika funktioner från integrerat dokumentarbetsflöde till smarta mallar som fyller i dokumentmetadata och enkel åtkomst till omfattande klient/server-funktioner i Backstage-vyn.
Office StandardOffice Professional Plus
Initiera dokumentarbetsflöden och slutför arbetsflödesuppgifter i Microsoft Office-program.Ingår
Initiera dokumentarbetsflöden och slutför arbetsflödesuppgifter från en webbläsare.IngårIngår
Använd nya väljaren för metadata när du vill välja termer från både organisationsdefinierade taxonomier och användargenererad folksonomi med Komplettera automatiskt och funktioner för enhetlighet.IngårIngår
Spara dokument direkt på SharePoint från Office-program med hjälp av den nya Backstage-vyn.IngårIngår
Publicera presentationer och enskilda PowerPoint 2010-bilder i bildbibliotek så att du kan återanvända dem senare.Ingår
Bläddra i bildbibliotek i PowerPoint 2010, skapa nya presentationer utifrån enskilda bilder och få uppdateringar när bilder ändras på servern.IngårIngår
Publicera kalkylblad i Rapportcenter och ange parametrar och visningsbehörigheter för kalkylblad och specifika celler som publiceras i Rapportcenter.Ingår
Visa och använd kalkylblad som har publicerats i Rapportcenter från en webbläsare. IngårIngår
Skapa utskrivbara etiketter och streckkoder utifrån metadata och infoga streckkoder och etiketter i Microsoft Office-dokument.Ingår
Läs, skriv ut och uppdatera befintliga etiketter och streckkoder i Microsoft Office-dokument.IngårIngår
Mappar för hanterad e-post och bevarandeprincip
Använd en mängd verktyg och funktioner som förbättrar en organisations möjligheter att upprätthålla efterlevnad av bevarandeprinciper för dokument – från att skapa tillgängliga dokument till att bevara e-post.
Office StandardOffice Professional Plus
Erbjud en sekundär plats där användare kan lagra sina e-postmeddelanden och hantera sin e-postkvot med nya mappar som hanteras online. Till skillnad från lokala Outlook-datafiler (PST-filer) säkerhetskopieras och hanteras den här informationen av Exchange Server. Ingår
Dra nytta av bevarandeprinciper så att IT-administratörer och hanterare av arkivhandlingar kan erbjuda användare principer som anger hur länge objekt ska bevaras. Användare kan använda de här principerna på objekt och mappar så att de följer organisationens övergripande princip för hantering av arkivhandlingar.Ingår
Integrerade elektroniska formulär
Förbättra processer för datainsamling genom integration mellan InfoPath 2010 och andra kärnprogram och serverdelsystem. E-postformulär, utvecklarförbättringar, dokumentinformationspanelen och en sömlös online/offline-upplevelse förbättrar kvaliteten på data som samlas in och minskar fel.
Office StandardOffice Professional Plus
Utöka InfoPath-formulär till webbläsare och mobila enheter för användning i SharePoint-aktiverade företagsarbetsflöden och andra områden. Designer har även fler alternativ när de skapar InfoPath-formulär. De kan till exempel använda vanliga eller externa SharePoint-listor för att generera formulär automatiskt.Ingår
Fyll i, samla in och ordna e-postformulär från InfoPath 2010 i Outlook 2007.Ingår
Använd inbäddade, fullt anpassningsbara InfoPath-formulär i Word 2010, Excel 2010 och PowerPoint 2007.Ingår
Fyll i formulär i programmerbara åtgärdsfönster.Ingår
Fyll i anpassade fält och kör anpassad affärslogik i formulär i dokumentinformationspanelen.Ingår