Tjänstekontiunitet

Trygg och säker, med hög tillgänglighet.

Tjänstekontiunitet
 • Vår expertis när det gäller att leverera tjänster med hög tillgänglighet är byggd på mångårig erfarenhet av att konstruera lösningar i företagsklassen och driva onlinetjänster. Vi kombinerar en robust återställningsinriktad design, ständigt lärande samt konsekvent kommunikation för att leverera en högkvalitativ tjänst och en suverän kundupplevelse.

  Vi erbjuder även en finansiell garanti om en drifttid på 99,9 %, så att du slipper oroa dig.

  Senaste aktiva tider i världen:

  2012 2013
  99,98 % 99,97% 99,94% 99,97% 99,96% 99,98 %
  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

  Besök bloggen om du vill veta mer: Molntjänster man kan lita på: Office 365-tillgänglighet

  Designprinciper för hög tillgänglighet:

  • Fysisk redundans på server-, datacenter- och tjänstenivåerna
  • Dataredundans med robusta funktioner för återställning vid fel
  • Funktionsredundans med offlinefunktioner
  • Aktiv belastningsutjämning
  • Automatiserad redundans med mänsklig backup
  • Återställningstestning över felande domäner
  • Distribuerade komponenttjänster som Exchange Online, SharePoint Online och Lync Online begränsar omfattningen och effekterna av eventuella fel i en komponent
  • Katalogdata som replikeras över komponenttjänsterna isolerar en tjänst från en annan vid alla felhändelser
  • Förenklad drift och distribution
  • Intern övervakning som konstruerats för att driva automatisk återställning
  • Extern övervakning ger varningar vid incidenter
  • Omfattande diagnostikfunktioner erbjuder loggning, granskning och detaljerad spårning
  • Standardiserad maskinvara förenklar isolering av problem
  • Helt automatiserade distributionsmodeller, som gör distribution enklare än någonsin
  • Inbyggd hanteringsmekanism som standard
  • Automatiserad återställning med support tillgänglig dygnet runt
  • Ett jourteam med mångsidig expertis tillhandahåller korta svarstider och snabb problemlösning
  • Kontinuerlig förbättring genom jourteamens erfarenheter
  • Om en incident inträffar gör vi en ingående utredning efteråt, varje gång, oavsett vilken inverkan incidenten har
  • Vår incidentutredning består av en analys av vad som skett och hur vi agerade, samt framtagandet av en plan för att förhindra det i framtiden
  • Om din organisation drabbades av en tjänsteincident så delar vi incidentutredningen med er
  • För transparens krävs konsekvent kommunikation, särskilt när du använder tjänsten
  • Vi har ett antal kommunikationskanaler tillgängliga, t.ex. e-post, RSS-flöde och den mycket viktiga och högst relevanta hälsoinstrumentpanelen
  Konsekvent kommunikation

  I Hälsoinstrumentpanelen i Office 365 får du en översikt över tillståndet för tjänsten för just din organisation. Som Office 365-kund får du en detaljerad insyn i tillgängligheten för tjänsterna som är relevanta för din organisation. Vår tjänstepanel ger dig full insyn i dina tjänster genom att visa deras aktuella status och meddela dig när du behöver förnya licenser.

 • Office 365 Säkerhetscenter