• Samtal inifrån molnet:

  Denna nya digitala serie registrerar verkliga samtal om pålitlighet i Office 365 med de som utformar, bygger och kör Office 365-tjänsten. Det första ämnet är ”Varför ska du lita på Office 365?”

  Nästa: Vem har åtkomst till dina data?

  Office 365 Säkerhetscenter
 • Samtal inifrån molnet:

  Vem har åtkomst till dina data?

  Kunddata är inte mer tillgänglig av personerna som administrerar och kör Office 365-tjänsten. Lär dig mer från Perry Clarke och Vivek Sharma om hur Office 365 underhåller tjänsten och inte utsätter kunddata för tekniker vid felsökningsåtgärder.

  Nästa: Förvaras dina data säkert?

 • Samtal inifrån molnet:

  Förvaras dina data säkert?

  Vivek Sharma svarar på dina frågor om säkerheten för dina data i Office 365-tjänsten.

  Nästa: Säkerhet, efterlevnad och sekretess i Office 365

 • Molntjänster som du kan lita på: Säkerhet, efterlevnad och sekretess Office 365

  Se hur vår struktur för säkerhet, efterlevnad och sekretess i Office 365 har två lika viktiga dimensioner: Inbyggda funktioner och Kundkontroller.

Office 365 Säkerhetscenter

Dina personer och dina data är dina viktigaste tillgångar och eftersom du funderar på Office 365 för dina produktivitetsbehov, vill vi göra vårt bästa för att svara på dina frågor först. I Office 365 Säkerhetscenter placerar vi våra åtaganden och information om säkerhetsrelaterade ämnen.

Med Office 365-tjänsten är det vårt ansvar att hålla dina data säkra. Det är dina data. Du äger dem. Du kontrollerar det. Och du kan ta med dig dem om du väljer att lämna tjänsten. De viktigaste frågorna för hur vi vinner och behåller ditt förtroende är:
Läs merInbyggd säkerhet
 • Säkerhet på tjänstenivå via försvar på djupet
 • Kundkontroller inom tjänsten
 • Säkerhetshärdning och regelverk för tjänster
Läs merKontinuerlig efterlevnad
 • Proaktiva processer för att uppfylla dina efterlevnadsbehov
 • Kundkontroller för organisationsefterlevnad
 • Verifierat oberoende för att uppfylla utvecklande standarder
Läs merUtformat för sekretess
 • Dina data används inte för reklam
 • Du har omfattande sekretesskontroller
 • Du kan ta med dig dina data när du vill
Läs merTransparenta funktioner
 • Du vet var dina data finns och vem som har åtkomst till dem
 • Insikt i tillgänglighet av och ändringar i tjänsten
 • Ekonomisk garanti om 99,9 % aktiv tid
Vanliga frågor och svar och listor
De viktigaste frågorna du ska ställa till en molntjänsteleverantör när du överväger molnet för dina IT-tjänster och hur Microsoft Office 365 svarar på dessa frågor.
De viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänsteleverandörer och deras tjänster är.
Se några av de viktigaste industristandarderna och certifieringarna i världsklass som Office 365 uppfyller.
Detaljerat innehåll
Läs en detaljerad beskrivning över tjänsterna och funktionerna som är tillgängliga med Office 365.
Se vilka företags- och småföretagserbjudanden för Microsoft Office 365 och Microsoft Dynamics CRM Online som Säkerhetscenter gäller för. Abonnemang måste köpas direkt från eller tillhandahållas av Microsoft.
Läs vitboken om Office 365-sekretess för mer detaljerad information om sekretesstandarder för Office 365.
Ta en titt i vitboken om efterlevnadsramverket för onlinetjänster för att se hur Office 365 minskar din risk för driftsavbrott samtidigt som det gör tjänsten stabilare.
Denna vitbok beskriver hur Office 365 uppfyller kraven på säkerhets-, efterlevnads- och riskhantering enligt definieringen av Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Läs vitboken om säkerhet i Office 365 för en detaljerad beskrivning av säkerheten i Office 365.
Bloggar
Denna nya bloggpost i Inifrån molnet visar hur vi kontinuerligen uppfyller behoven i din organisation. Shawn Veney ger insikt i hur vi går till väga för att efterleva regelverk: hur vi går längre än enbart obligatoriskt innehåll och använder regelefterlevnad för att uppfylla kundernas viktigaste krav, t.ex. lokalisering av data i vissa regioner, datasäkerhet och sekretess.
Denna nya Inifrån molnet-blogg förklarar hur vi hanterar vem som har åtkomst till dina data i tjänsten. I denna blogg får du även information från Perry Clarke och Vivek Sharma om hur Office 365 underhåller tjänsten och inte utsätter kunddata för tekniker vid felsökningsåtgärder.
Missa inte att läsa hur Microsofts framgångsrika bestridande av National Security Letter skyddar långvarig policy om att meddela företagskunder om en myndighet ber att få se deras data.
Denna nya digitala serie registrerar verkliga samtal om pålitlighet i Office 365 med de som utformar, bygger och kör Office 365-tjänsten. Det första ämnet är ”Varför ska du lita på Office 365?”
Läs insikter om hur våra avtalsenliga åtaganden för Office 365 och andra molntjänster för företag, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM och Windows Intune, nu har fått erkännande att de uppfyller de hårda standarderna i EU:s sekretesslag.
Se hur vi med tanke på de senaste anklagelserna har valt att vidta omedelbara och samordnade åtgärder för att utöka kryptering och förstärka jurdiska skydd samtidigt som transparensen blir större.
Lär dig mer om våra åtaganden att driva väl tillgängliga tjänster och vårt tjänstenivåavtal. Se hur vi mäter tillgänglighet och se våra nummer för aktiv tid över hela världen för Office 365 under de senaste sex kvartalen.

Office 365 Säkerhetscenter

Office 365 är en säkerhetshärdnad tjänst, utfromad att följa Microsofts livscykel för säkerhetsutveckling. Vi slår ihop regelverk från två årtionden av tillverkning av programvara för företag och hantering av onlinetjänster för att erbjuda dig en integrerad lösning för programvara som tjänst.

På tjänstenivå använder Office 365 försvar på djupet för att erbjuda fysiska lager, logiska lager och datalager med säkerhetsfunktioner och regelverk för drift. Dessutom ger Office 365 dig företags-, användar- och administratörskontroller för att göra din miljö ännu säkrare.
 • 24-timmars övervakning av datacenter
 • Autentisering med flera faktorer, inklusive biometrisk skanning för åtkomst till datacentret
 • Interna nätverk i datacentret är separerat från det externa nätverket
 • Separation av roller gör specifika kunddata obegripliga för den personal som har fysisk åtkomst
 • Trasiga hårddiskar och maskinvara avmagnetiseras och förstörs
 • Processer med låst låda för strikt övervakad eskaleringsprocess begränsar mänsklig åtkomst till dina data i stor utsträckning
 • Servrarna kör endast processer på vitlista, vilket minimiserar risken för skadlig kod
 • Dedicerade grupper för hothantering förekommer, förhindrar och mitigerar proaktivt skadlig åtkomst
 • Skanning av portar, skanning av perimeterns svagheter och intrångsdetektering förhindrar eller detekterar all skadlig åtkomst
 • Vilande kryptering skydda dina data på våra servrar
 • Kryptering i transit med SSL/TLS skyddar dina data som överförs mellan dig och Microsoft
 • Hothantering, säkerhetsövervakning och fil-/dataintegritet förhindrar eller detekterar all manipulering av data
 • Rights Management-tjänster förhindrar åtkomst på filnivå utan rätt användaridentifiering
 • Autentisering med flera faktorer skyddar åtkomst av tjänsten med en sekundär faktor, t.ex. en telefon
 • S/MIME erbjuder säker, certifikatbaserad åtkomst av e-post
 • Med meddelandekryptering i Office 365 kan du skicka krypterade e-postmeddelanden till vem som helst
 • Skydd mot förlust av data förhindrar att känsliga data läcker inom eller utanför organisationen
 • Skydd mot förlust av data kan kombineras med Rights Management och meddelandekryptering i Office 365 för att ge dina administratörer bättre kontroll vid tillämpning av lämpliga policyer för att skydda känsliga data
Vanliga frågor och svar och listor
De viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänsteleverandörer och deras tjänster är.
Detaljerat innehåll
Läs en detaljerad beskrivning över tjänsterna och funktionerna som är tillgängliga med Office 365.
Denna sida innehåller information om sekretess- och säkerhetsfunktionerna i särskilda tjänster som täcks av Microsofts Säkerhetscenter för onlinetjänster.
Denna vitbok ger en förståelse av vad datormoln betyder hos Microsoft och hur Office 365 erbjuder en pålitligt infrastruktur för datormoln.
Denna vitbok tar en titt på hur organisationen Global Foundation Services fungerar med fokus på forum om informationssäkerhetshantering, program för riskhantering och informationssäkerhetspolicyprogrammet från OSSC ISMS.
Denna vitbok beskriver hur Office 365 uppfyller kraven på säkerhets-, efterlevnads- och riskhantering enligt definieringen av Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Läs om hur ett företag, bland tusentals utvecklare och miljoner rader med kod, lär sig att skapa säker programvara i en värld som hela tiden blir osäkrare.
Bloggar
Lär dig hur vår struktur för säkerhet, efterlevnad och sekretess består av två lika viktiga dimensioner för att skydda dina data: inbyggda funktioner och kundkontroll.
Upptäck hur ingen högre åtkomst inom tjänsten aktiveras av våra underliggande Roles-based Access Control (RBAC)- och PowerShell-infrastrukturer. Dessa infrastrukturer ser till att de som måste administrera de underliggande tjänsterna går igenom en process för att få behörighet innan de börjar.
Efter temat ”varför vi byggde Exchange som vi gjorde”, kan du lyssna medan vi förklarar några arkitektoniska förändringar som vi har gjort i Exchange under flera versioner.

Office 365 Säkerhetscenter

När du lagrar data i Office 365 är du fortfarande den enda ägaren av informationen. Du behåller alla rättigheter till de data som du sparar i Office 365. Det är vår policy att inte utnyttja dina data i marknadsföringssyfte eller använda dem på något annat sätt än i syfte att tillhandahålla molntjänster.
 • Du äger alla data. Microsoft hanterar eller bearbetar dem
 • Det är dina data så om du någon gång väljer att lämna tjänsten kan du ta med dig dem
 • Vi utnyttjar inte dina data i marknadsföringssyfte.
 • Vi använder endast dina data i syfte att tillhandahålla de tjänster som du betalar oss för
 • Vi meddelar med jämna mellanrum antalet förfrågningar vi får från polis- och rättsväsende i våra transparensrapporter
 • Om en myndighet ber oss om åtkomst till kunddata uppmanar vi dem att vända sig direkt till kunden om det är möjligt. Vi bestrider även alla ogiltiga försök att förbjuda spridning av information om myndigheters förfrågningar om kunddata i domstol.
 • Med sekretesskontrollerna kan du konfigurera vilka i din organisation som har åtkomst och vad de kan komma åt
 • Designelement förhindrar att dina data blandas ihop med data för andra organisationer som använder Office 365
 • Omfattande granskning och övervakning förahindrar att administratörer får ej auktoriserad åtkomst av dina data.
Vanliga frågor och svar och listor
De viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänsteleverandörer och deras tjänster är.
Detaljerat innehåll
Läs om Microsofts tillvägagångssätt för att garantera att våra kunders data förblir privata i våra företagstjänster. Informationen inkluderar hur vi garanterar att våra tjänster skyddar sekretessen och försäkrar att våra kunder tar väl informerade beslut för att skydda sin datasekretess i molnet.
Läs vitboken om sekretess i Office 365 om du vill ha mer information om sekretesstandarder i Office 365.
Denna sida innehåller information om sekretess- och säkerhetsfunktionerna i särskilda tjänster som täcks av Microsofts Säkerhetscenter för onlinetjänster.
Läs vår sekretesspolicy för Office 365. Den gäller för data som samlas in av Microsoft via din användning och administreringen av Office 365-tjänsterna.
Detta dokument innehåller en okomplicerad guide om hur du konfigurerar olika sekretessinställningar på inställningssidan i Admin-tjänsten i Office 365.
Detta dokument innehåller en okomplicerad guide om hur du konfigurerar olika sekretessinställningar på inställningssidan i Admin-tjänsten i Office 365.
Denna vitbok beskriver hur Office 365 uppfyller kraven på säkerhets-, efterlevnads- och riskhantering enligt definieringen av Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Läs följande instrunktioner för att ändra sekretessinställningarna för Office 2013. Det finns även hjälpfulla instruktioner för Office 2010, Office 2007 och Office 2003.
Bloggar
Denna nya Inifrån molnet-blogg förklarar hur vi hanterar vem som har åtkomst till dina data i tjänsten. I denna blogg får du även information från Perry Clarke och Vivek Sharma om hur Office 365 underhåller tjänsten och inte utsätter kunddata för tekniker vid felsökningsåtgärder.
Missa inte att läsa hur Microsofts framgångsrika bestridande av National Security Letter skyddar långvarig policy om att meddela företagskunder om en myndighet ber att få se deras data.
Läs insikter om hur våra avtalsenliga åtaganden för Office 365 och andra molntjänster för företag, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM och Windows Intune, nu har fått erkännande att de uppfyller de hårda standarderna i EU:s sekretesslag.
Se hur vi med tanke på de senaste anklagelserna har valt att vidta omedelbara och samordnade åtgärder för att utöka kryptering och förstärka jurdiska skydd samtidigt som transparensen blir större.

Office 365 Säkerhetscenter

Office 365 är en global tjänst och kontinuerlig efterlevelse hänvisar till vårt åtagande att utveckla Office 365-kontroller och hålla oss aktualiserade angående gällande normer och föreskrifter inom din bransch och ditt geografiska område. Eftersom föreskrifter ofta har samma eller liknande kontroller underlättar det för Microsoft att uppfylla kraven i nya föreskrifter eller föreskrifter specifika för din organisation och bransch.

Dessutom erbjuder 365 administratörs- och användarkontroller, inklusive eDiscovery, arkivering av juridiska skäl och skydd mot dataförlust, för att hjälpa dig uppfylla interna krav på efterlevnad. Det behövs inga extra infrastrukturer på plats för att använda detta.
 • Våra tjänster har verifierats att uppfylla kraven i ISO 27001, EU:s modellklausuler, HIPAA BAA och FISMA
 • Vårt databearbetningsavtal inkluderar information om sekretess, säkerhet och hantering av kunddata. Det hjälper dig att uppfylla lokala bestämmelser
 • Vi har skapat över 900 kontroller i ramverket för efterlevnad i Office 365. Det hjälper oss att hålla oss aktualiserade med alla branschföreskrifter i ständig utveckling
 • Ett team med specialister på efterlevnad arbetar hela tiden med att spåra normer och föreskrifter samt att utveckla standardkontrolluppsättningar åt vårt produktteam, som de kan inkludera i tjänsten
 • Arkivering av juridiska skäl och eDiscovery finns inbyggt i tjänsten och hjälper dig att hitta, konservera, analysera och packa elektroniskt innehåll (ofta kallat elektroniskt lagrad information eller ESI) för en juridisk begäran eller undersökning
 • Skydd mot dataförlust i Office 365 hjälper dig att identifiera, övervaka och skydda känslig information inom din organisation med hjälp av djup innehållsanalys
Vanliga frågor och svar och listor
Se några av de viktigaste industristandarderna och certifieringarna i världsklass som Office 365 uppfyller.
Vill du läsa dessa vanliga frågor och svar för att se hur vårt åtagande om transparens hjälper kunderna att uppfylla sina regleringsbehov?
Vill du läsa dessa vanliga frågor och svar för att se hur vårt åtagande om transparens hjälper kunderna att uppfylla sina FISMA-regleringsbehov?
Vill du läsa dessa vanliga frågor och svar för att se hur vårt åtagande om transparens hjälper kunderna att uppfylla sina EU-regleringsbehov?
Vill du läsa dessa vanliga frågor och svar för att se hur vårt åtagande om transparens hjälper kunderna att uppfylla sina HIPAA/HITECH-regleringsbehov?
Läs om hur vi granskas och certifieras av tredje parter så att du kan lita på att våra tjänster är utvecklade och fungerar med de strängaste skydden.
Detaljerat innehåll
Ta en titt i vitboken om efterlevnadsramverket för onlinetjänster om du vill se hur Office 365 minskar din risk för avbrott i driften samtidigt som det gör tjänsten stabilare.
Denna vitbok beskriver hur Office 365 uppfyller kraven på säkerhets-, efterlevnads- och riskhantering enligt definieringen av Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix.
Detta dokument ger en kort översikt över krav i föreskrifter och en detaljerad analys av hur Microsofts molntjänster skapades med metoder som kartlägger dessa krav.
Bloggar
Denna nya bloggpost i Inifrån molnet visar hur vi kontinuerligen uppfyller behoven i din organisation. Shawn Veney ger insikt i hur vi går till väga för att efterleva regelverk: hur vi går längre än enbart obligatoriskt innehåll och använder regelefterlevnad för att uppfylla kundernas viktigaste krav, t.ex. lokalisering av data i vissa regioner, datasäkerhet och sekretess.
Denna pålitliga datorblogg delar Microsofts synsätt om datormoln. I detta avsnitt diskuterar vi konceptet molntjänsters beroende.
I detta avsnitt diskuterar vi behovet av att klassificera och avskilja data för att möjliggöra emigrering till molnet, men ändå fortsätta att uppfylla krav gällande regler och föreskrifter om känsliga data.

Office 365 Säkerhetscenter

Att flytta till en molntjänst ska inte betyda att du förlorar all insikt i vad som händer. Det händer inte med Office 365. Vårt mål är att vara transparenta i våra åtgärder så att du kan övervaka din tjänst status, spåra problem och ha en historisk vy över tillgänglighet.
 • Du har telefonsupport dygner runt alla dagar i veckan för lritiska problem
 • Vi har DevOps-processer, vilket betyder eskalering dygnet runt, alla dagar i veckan, till utvecklarteamet för att åtgärda problem som inte kan åtgärdas av operationer
 • Vi genomför noggranna granskningar av alla tjänsteproblem, oavsett storlek och vi delar med oss av analysen med din organisation om den påverkas
 • Vi förbinder oss att leverera minst 99,9 % aktiv tid med en ekonomisk garanti.
 • Vi publicerar aktiv tid för Office 365-sviten varje kvartal. Våra senaste och historiska aktiva tider visas nedan.

Senaste aktiva tiderna över hela världen:

2012 2013 2014
99,98 % 99,97 % 99,94 % 99,97 % 99,96 % 99,98 % 99,99 %
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Vanliga frågor och svar och listor
Läs dessa vanliga frågor och svar om åtkoms av data för tredje part.
Vi håller våra underleverantörer till säkerhets- och sekretesstandarder motsvarande våra egna för bättre transparens låter vi dig veta vilka underleverantörer vi använder och vad de gör.
Vi ger dig möjlighet att få reda på om någon har kommit åt dina data. Vi vet att i molnet är åtkomst av data ett av dina största bekymmer. Det betyder att du både kommer att kunna komma åt dina data när du behöver och veta vilka andra personer som har haft åtkomst till dina data. Läs om vem som kan komma åt dina data och under vilka omständigheter de kan kommas åt.
Detaljerat innehåll
Läs denna vitbok för en insikt i standardiserade uppsättningar av datamått som kallas strömanvändningseffektivitet (Power Usage Effectiveness; PUE), processen, metoderna och nya tekniker för att förbättra energieffektiviteten ekosystemen för företagsdatorer i datacenter.
Denna vitbok beskriver hur Microsoft Global Foundation Services-teamet, som hanterar och driver företagets omfattande datacenter, anpassar servrarna till rätt storlek för maximal energieffektivitet. Processen fokuserar på att samla in detaljerade prestandadata med representativa arbetsbelastningar och sedan analysera denna data för att välja avvägda servrar i optimal storlek för produktionsscenarion.
Klara dokument om våra etablerade metoder som svar till myndigheters juridiska krav om kunddata.
I detta dokument finns antalet juridiska krav om kunddata som vi har tagit emot från polis- och rättsväsenden över hela världen och hur Microsoft svarar på dessa krav.
Bloggar
Denna nya Inifrån molnet-blogg förklarar hur vi hanterar vem som har åtkomst till dina data i tjänsten. I denna blogg får du även information från Perry Clarke och Vivek Sharma om hur Office 365 underhåller tjänsten och inte utsätter kunddata för tekniker vid felsökningsåtgärder.
Håll dig informerad med Office 365 Message CenterFör att förbättra kommunikationerna har vi lagt till Message Center. Message Center hjälper dig med att informera Office 365-administratörer om nya funktioner och åtgäder som de måste vidta för att Office 365-tjänsten ska fungera så smidigt som möjligt.
Hör hur hur vi som åtagande att driva en mycket tillgänglig tjänst har ett tjänstenivåavtal på 99,9 % aktiv tid, som garanteras ekonomiskt. Se hur vi mäter tillgänglighet och se våra nummer för aktiv tid i hela världen för Office 365 de senaste fyra kvartalen.
Obs! Videon är på engelska med översatta undertexter. Klicka på knappen "CC" för att aktivera undertexten.
Obs! Videon är på engelska med översatta undertexter. Klicka på knappen "CC" för att aktivera undertexten.
Obs! Videon är på engelska med översatta undertexter. Klicka på knappen "CC" för att aktivera undertexten.