Stäng

Office 365 Säkerhetscenter

Säkerhet. Efterlevnad. Sekretess.

Läs om hur vi, som branschledande inom molnbaserade produktivitetstjänster, kontinuerligt vidtar åtgärder för att upprätthålla förtroendet för Office 365.

Vårt engagemang inom förtroende förklaras med de fem grundpelarna för Säkerhetscentret.

Din sekretess är viktig

 • Vi använder inte era data i vår marknadsföring.
 • Vi ger er möjlighet att samarbeta, men ger er samtidigt möjlighet att styra delningen av informationen.
 • Ni äger och behåller alla rättigheter till era data i Office 365.

Ledande inom transparens

 • Ni vet var era data finns.
 • Vi är öppna med vem som kan få åtkomst till era data och under vilka omständigheter.
 • Om ni vill meddelar vi er om våra datacenter flyttas och annan granskningsinformation.

Oberoende verifiering

 • Vi håller oss a jour med dagens ständiga utveckling inom branschstandarder och regelverk.
 • Vår tjänst har verifierats för efterlevnad enligt kraven i ISO 27001, EU:s standardklausuler, HIPAA BAA och FISMA.
 • Vårt databehandlingsavtal täcker sekretess, säkerhet och hantering av kunddata, så att ni enklare kan efterleva lokala regelverk.

Kompromisslös säkerhet

 • Våra inbyggda säkerhetsfunktioner bygger på mer än ett årtiondes erfarenhet av leverans och skydd av onlinetjänster.
 • Vi erbjuder flexibla säkerhetslösningar som ger er kontroll över er information.
 • Våra säkerhetsprocesser övervakar, förutser och motverkar hot för att skydda era data.

Tjänstekontiunitet

 • Vi ger en finansiell garanti om 99,9 % drifttid.
 • Vi har redundans på den fysiska nivån, datanivån och funktionsnivån, för att ge er hög tillgänglighet.
 • Vi har funktioner för nödåterställning så att ni kan fortsätta jobba utan avbrott.