Vad händer när Office Preview slutar gälla?

Förhandsversionen av Office Preview upphör att gälla (förfaller) 60 dagar efter lanseringen av Office 2013 på din marknad. Vi påminner dig om detta när du öppnar ett Office-program. När förhandsversionen har upphört att gälla försätts Office-programmen i skrivskyddat läge, vilket innebär att det i stort sett bara går att visa dokument och skriva ut dem.

Du måste ta bort förhandsversionen innan du installerar den slutgiltiga versionen av Office 2013. Mer information finns i Avinstallera Microsoft Office 2013 och Office 365. Artikeln innehåller även en Fix it-lösning för automatisk borttagning av förhandsversionen.

Om du har installerat en förhandsversion av Office 365 Small Business Premium eller Office 365 Enterprise tas all information i förhandsversionskontot bort när förhandsversionen upphör att gälla, inklusive e-postmeddelanden och kalenderposter, webbplatser och uppladdade dokument. Därför är det viktigt att du ser till att flytta all information du vill behålla till en annan plats, t.ex. OneDrive.

Alla förhandsversioner av produkter för IT-tekniker som har installerats via TechNet upphör att gälla den 30 juni 2013. Efter detta datum kan ingen av dessa produkter användas.

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013