Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA

Byta till Access 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Du kan använda designvyn om du vill ändra formulär och rapporter i en webbdatabas.

Stämmer.

Felaktigt.

Du öppnar en Access 97-databas i Access 2010. Nu anger du data och gör designändringar.

Stämmer.

Felaktigt.

Du kan publicera en webbdatabas på vilken webbplats som helst.

Stämmer.

Felaktigt.

I navigeringsfönstret öppnar du ett formulär för datainmatning genom att:

Högerklicka på formuläret och klicka på Designvy.

Dubbelklicka på formuläret.

Du använder inte navigeringsfönstret. Du använder kommandot Öppna på fliken Start i menyfliksområdet.

När du sparar en MDB-fil i det nya filformatet (som en ACCDB-fil) kan du öppna den nya filen i Access 2003.

Stämmer.

Felaktigt.

Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA