Sida 10 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


När du först skapar en fråga väljer du:

En datakälla.

En systemtabell.

En postuppsättning.


Använd villkor i en fråga när du vill:

Säkerställa att dina data formateras korrekt.

Lägga till formler i en tabell.

Sortera, filtrera eller på andra sätt begränsa vad frågan returnerar.


Som du såg i övningen kan parametrar göra så att frågan:

Begär indata innan den körs.

Lägger till summor eller andra funktioner i dina data.

Sorterar data.


Innan du kan använda flera tabeller som datakälla måste dessa tabeller:

Vara öppna i databladsvyn.

Ingå i en relation.

Inte vara datakälla för en annan fråga.


Som du såg i övningen är ett uttryck:

En formel som lagras i en eller flera databastabeller.

En formel som bara beräknar datum.

Ett objekt som kan utföra beräkningar och andra uppgifter, till exempel dataverifiering.

I den här kursen har du lärt dig allt du behöver veta om frågor.

Sant.

Falskt.

Sida 10 av 11FÖREGNÄSTA