Sida 1 av 12FÖREGNÄSTA

Skapa relationer för en ny databas

Lär dig hur du skapar relationer Lär dig hur du skapar tabellrelationer för en ny Access 2010-databas. Relationer är viktiga eftersom de för samman informationen i dina tabeller så att du kan hämta meningsfulla data. I den här kursen förklaras de olika typerna av relationer och hur du skapar dem. Det här är den tredje kursen i en serie som lär nybörjare hur de använder Access 2010.


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Access 2010.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Skapa en 1:N-relation.
  • Ange referensintegritet.
  • Skapa uppslagsfält.
  • Skapa en 1:1-relation.
  • Skapa en N:N-relation.

Innan du börjar

Sida 1 av 12FÖREGNÄSTA