Sida 2 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Byggstenarna i en urvalsfråga


Din nya databas för tillgångar börjar arta sig. Du har tabeller, relationer och data och nästa steg är att skapa frågor. Dessa hjälper dig att få svar på viktiga frågor och de gör det lättare att skapa formulär och rapporter.

Frågorna du skapar kallas för urvalsfrågor. De består av komponenter som hämtar och bearbetar dina data och visar resultaten i ett datablad. Om du till exempel vill veta vem du ska ringa när en dator behöver repareras skapar du en fråga som extraherar relevanta namn och telefonnummer för detta.

Detta är vad som visas på bilden. Frågan tar data över tillgångar från den första tabellen, namn på tekniker från den andra tabellen och visar resultatet på ett sätt som är förståeligt. Vi börjar med att titta på de olika delarna i en fråga.

Sida 2 av 11FÖREGNÄSTA