Sida 8 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Använda Frågeguiden


Slutligen kan du använda flera tabeller, eller andra frågor, som datakällor för en ny fråga. Du kommer troligen att skapa frågor för flera datakällor oftare än du skapar frågor för enskilda källor. Med frågor för flera källor får du svar på frågor som vilka tillgångar som kommer från vilka leverantörer med mera.

Frågeguiden är det lättaste sättet att skapa frågor för flera källor på, särskilt om du inte är en van användare av Access.

Obs!    Kom ihåg att alla tabeller i datakällan måste ingå i en relation. Du kan till exempel inte extrahera namnen på dina anställda från en källa och tillgångarna de använder från en annan om inte dessa tabeller är relaterade. Om tabellerna i din datakälla inte är relaterade returnerar frågan alla data från varje tabell och den typen av resultat har väldigt begränsade användningsområden.

Bildtext 1 Klicka på Frågeguiden i gruppen Frågor på fliken Skapa.
Bildtext 2 Slutför guiden. Det gör du bland annat genom att markera de tabeller och fält du vill använda som datakälla och...
Bildtext 3 Ge den nya frågan ett beskrivande namn och undvik att använda blanksteg i namnet.

Du kommer att få möjlighet att prova Frågeguiden under övningen som kommer härnäst.

Sida 8 av 11FÖREGNÄSTA