Sida 5 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Använda frågedesignern


Med Frågedesignern har du störst kontroll över en enskild fråga. Den gör det också lätt att skapa en fråga med en enstaka tabell som datakälla. Med den här typen av fråga blir det till exempel lättare att visa dina tillgångar och deras inköpsdatum.

Bildtext 1 Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa. Designverktyget startar och dialogrutan Visa tabell visas. Fliken Design visas också i menyfliksområdet.
Bildtext 2 Välj en datakälla i dialogrutan. Du kan använda en kombination av tabeller och frågor och dina val visas i den övre delen av designern.
Bildtext 3 Dubbelklicka i datakällan på de fält du vill ska visas i postuppsättningen eller resultaten. Dina val visas i den nedre delen av designern.
Bildtext 4 När du har lagt till alla fält du vill ha med klickar du på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Postuppsättningen visas som ett datablad. Du kommer att få tillfälle att använda designern under övningen i slutet av den här kursen.

Sida 5 av 11FÖREGNÄSTA