Skapa en Access-databas med hjälp av en mall

Om du vill sortera och hantera data med Access men inte vill skapa en databas från början kan du använda en mall för en skrivbordsdatabas.

Mer information om att skapa en Access-databas för webben med hjälp av en mall finns i Skapa ett Access-program från en mall.

Vad är en Access-mall?

En Access-mall är en fil som när den öppnas skapar ett komplett databasprogram. Databasen är klar att användas och innehåller alla tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer som du behöver för att komma igång. Eftersom mallarna är utformade som kompletta databaslösningar kan du spara tid och arbete och börja använda din databas direkt. Efter att ha skapat en databas med hjälp av en mall kan du anpassa den så att den bättre passar dina behov, precis som om du hade byggt databasen helt från början.

Välja en mall

Varje mall är utformad för att uppfylla särskilda datahanteringsbehov och du kan använda någon av mallarna som ingår i Access eller söka efter andra mallar online.

Starta med en mall från datorn

  1. På startskärmen i Access klickar du på Föreslagna sökningar: Access-databaser.

 Tips    Filtrera mallarna på särskilda kategorier genom att klicka på Kategori i rutan Filtrera efter.

  1. Välj en mall genom att klicka på ikonen och ange ett Filnamn.
  2. Om du vill ändra standardfilplaceringen för databasen klickar du på mappikonen bredvid Filnamn > Skapa.

Starta med en onlinemall

Om du är ansluten till Internet kan du söka efter mallar online:

  1. I sökrutan på startskärmen i Access anger du önskad typ av mall.
  2. I Access visas mallar som är tillgängliga online.
  3. Klicka på ikonen för den mall som du vill välja och ange ett Filnamn.
  4. Om du vill ändra standardfilplaceringen för databasen klickar du på mappikonen bredvid Filnamn > Skapa.

Innan du börjar använda vissa mallar

Beroende på vilken mall som du använder kan något av följande meddelanden visas. Gör så här:

Om detta visas Gör du så här
Ett meddelande om SÄKERHETSVARNING i meddelandefältet Om du litar på källan till mallen klickar du på Aktivera innehållet.
Dialogrutan Inloggning visas med en tom lista över användare
  1. Klicka på Ny användare och fyll i formuläret Användarinformation.
  2. Klicka på Spara och stäng.
  3. Välj det användarnamn som du just angett och klicka på Inloggning.
Sidan Komma igång

Klicka på länkarna på sidan om du vill lära dig mer om databasen eller klicka på andra knappar och flikar om du vill visa andra delar av databasen.

Nästa steg

 
 
Gäller:
Access 2013