Sida 1 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Lär dig hur du skapar databasfrågor Lär dig hur du skapar frågor för en Access-databas. Frågor är en grundläggande del i alla databaser. Med hjälp av frågor kan du extrahera meningsfull information ur databasen och få svar på viktiga affärsfrågor. Detta är den fjärde kursen i en serie som lär dig som är nybörjare hur du använder Access 2010.


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Access 2010.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Skapa en urvalsfråga som returnerar data från en enstaka tabell med hjälp av Frågedesignern.
  • Skapa en urvalsfråga med parametrar som sedan returnerar de resultat som överensstämmer med parametrarna.
  • Beräkna en summa med hjälp av en formel i en fråga.
  • Skapa en urvalsfråga som returnerar data från två tabeller med hjälp av Frågeguiden.
  • Sammanfoga fält med hjälp av ett uttryck.

Innan du börjar

Sida 1 av 11FÖREGNÄSTA