Sida 4 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

En fråga som utgör datakällan för en rapport


När du kör en urvalsfråga visas resultatet i ett datablad i Access. Det här resultatet kallas för postuppsättning och du kan arbeta med det på samma sätt som med ett datablad. Du kan till exempel lägga till eller ändra data, och ändringarna kopieras då till tabellerna som utgör frågans datakällor.

Du kan också använda postuppsättningarna om du vill ta fram data för formulär, rapporter och till och med för andra frågor. Om du till exempel vill ha en rapport om vilka datorer som du behöver ersätta kan du skapa en fråga som returnerar dessa data och på så sätt snabbt skapa en rapport. Detta visas på bilden. Frågan returnerar endast de poster där tillgången har markerats som kasserad.

De sista två kurserna i den här serien visar dig hur du skapar formulär och rapporter som använder frågor som datakällor. Men kom ihåg att till skillnad från tabeller så finns inte postuppsättningarna fysiskt i databasen. I stället lagras frågan i Access och postuppsättningen visas endast när du kör frågan.

Nästa steg är att skapa en fråga. Vi börjar med Frågedesignern.

Sida 4 av 11FÖREGNÄSTA