Lägg till anpassade åtgärder i Åtgärdsfältet

Om du har behörighet att göra ändringar i ett Access-program kan du styra uppgifter genom att lägga till anpassade åtgärder i Åtgärdsfältet. Följ följande anvisningar eller titta på en video.

 1. Högerklicka i tabellen där du vill lägga till den anpassade åtgärden och klicka på Redigera tabell.
 2. Klicka på ikonen Lägg till en anpassad åtgärd.

Lägga till en ny anpassad åtgärd i Åtgärdsfältet.

 1. Klicka på ikonen för ny anpassad kontroll > ikonen Information bredvid den anpassade kontrollen.

lägg till anpssade kontroller i ett Access-program

 1. Lägg till följande egenskaper:
 • Kontrollnamn: Ange ett namn för den anpassade åtgärden.
 • Knappbeskrivning: Du kan lägga till en beskrivning för åtgärden.
 • Ikon: Klicka på uppåtpilen och välj en ikon i galleriet. Kontrollera att du inte väljer en ikon som redan finns i Åtgärdsfältet.
 1. Klicka på knappen Vid klickning och lägg till en åtgärd för makrot.
 2. Högerklicka på fliken makro och klicka på Spara > Stäng.
 3. Spara och stäng tabellen.

 Anteckning    Om det visas ett meddelande om att du har uppnått den övre gränsen för anpassade åtgärder för vyn i Access måste du ta bort befintliga anpassade åtgärder innan du kan lägga till nya anpassade åtgärder.

Redigera en anpassad åtgärd

 1. Klicka på knappen för den anpassade åtgärd som du vill ändra.
 2. Klicka på egenskapen Information och gör önskade ändringar.

Ta bort en anpassad åtgärd

 • Markera åtgärdsknappen och tryck på Delete på tangentbordet.

 Anteckning    Du kan ta bort flera åtgärder samtidigt. När du tar bort en åtgärd tas knappen bort från Åtgärdsfältet.

Ångra en borttagning av en anpassad åtgärd

 • Klicka på knappen för att ångra Knappbild i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Flytta en åtgärdsknapp i Åtgärdsfältet

 • Klicka på och håll ned knappen, och dra den sedan till den nya positionen i Åtgärdsfältet.

Exempelvideo

Den här videon visar dig hur du lägger till två åtgärdsfältsknappar i en databladsvy, en som tillämpar ett filter på databladet och en som rensar alla filter.

Nästa steg

 
 
Gäller:
Access 2013