Sida 3 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Den grundläggande processen för att skapa en fråga


Det finns huvudsakligen två sätt att skapa urvalsfrågor på i Access – Frågedesignern och Frågeguiden. Oavsett vilket verktyg du använder finns det några gemensamma steg som du följer när du skapar en urvalsfråga:

Bildtext 1 Börja med att välja en datakälla för frågan. Datakällan kan vara en eller flera tabeller, en eller flera frågor eller en kombination av dessa. På bilden visas en tabell som är öppen i Frågedesignern.
Bildtext 2 Markera de fält du vill se i frågan från datakällan. På bilden visas fält i Frågedesignern, men du gör på samma sätt i Frågeguiden och du kommer att använda båda verktygen i övningen senare.
Bildtext 3 Lägg till eventuell sortering, filtrering eller andra urvalsvillkor till frågorna. Om du till exempel använder villkoret som visas i bilden returnerar frågan endast data för tillgångar som köpts efter den första maj 2010. Du kan också använda villkor som begär indata innan frågan körs, vilket beskrivs senare i den här kursen.
Bildtext 4 När du har lagt till alla fält och eventuella urvalsvillkor kör du frågan för att kontrollera att den ger rätt resultat.

Du kan finjustera frågan ytterligare genom att lägga till eller ta bort fält eller genom att ändra urvalsvillkoren så att du får precis de data du behöver innan du kör frågan. Detta gör du i nästa avsnitt.

Sida 3 av 11FÖREGNÄSTA