Sida 8 av 10FÖREGNÄSTA

Byta till Access 2010

Om du har viss erfarenhet av Access 2003 eller tidigare – ett par små databaser eller så – är det här kusren för dig. Här visas förslag på hur du kan öva på vad du såg i kursen.

Viktigt!    För att kunna följa de här stegen måste Access 2010 vara installerat på datorn och du måste vara ansluten till Internet.

Skapa en ny, tom databas

Du kan använda ett av dina egna databasscheman när du följer stegen.

 1. Starta Access 2010. Programmet öppnas automatiskt i Backstage-vyn.
 2. Klicka på fliken Nytt. Mallen Tom databas är redan markerad.
 3. Till höger på fliken skriver du in ett namn på den nya databasen i rutan Filnamn.
 4. Du kan också klicka på mappikonen till höger om rutan Filnamn.

Då aktiveras dialogrutan Ny databas och med den kan du välja en ny plats för databasen.

 1. Klicka på Hämta.

Databasen öppnas och i databladsvyn visas en tom tabell där du kan lägga till fält.

Lägga till fält i en tabell

I Access kan fält läggas till i tabeller på flera sätt. Här visas några av de vanligaste sätten.

 1. När tabellen är öppen i databladsvyn kontrollerar du att du befinner dig på fliken Fält (klicka annars på den).
 2. Öppna listan Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort.
 3. Klicka på Namn längst ned i listan, under Snabbstart.
  Listan Fler fält
 4. Klicka på den tomma fältrubriken till höger om de nya fälten (orden Klicka för att lägga till) och upprepa sedan steg 4 för att lägga till fälten Adress och Telefon i tabellen.
 5. Högerklicka på den tomma fältrubriken (orden Klicka för att lägga till) och välj PM i listan som visas.

Det anger datatyp för fältet och gör att det går att skriva i fältrubriken.

 1. Skriv Kommentarer i fältrubriken och klicka sedan utanför rubriken för att bekräfta ändringarna.

Navigera i navigeringsfönstret

Obs!    Du måste vara ansluten till Internet för att kunna följa de här stegen. Starta med att hämta exempeldatabasen Northwind. Det gör du genom att klicka på fliken Nytt och sedan på Exempelmallar. Bekräfta att databasen är betrodd (klicka på Aktivera innehåll i det gula meddelandefältet) och logga in i databasen.

 1. I den här mallen är navigeringsfönstret stängt. Du öppnar det genom att klicka på den dubbla pilen.

Knappen för att stänga eller öppna navigeringsfönstret

 1. Klicka på fältet Rapporter i fönstret så visas den gruppen.

Observera att en uppsättning genvägar till databasobjekten visas i gruppen. På så sätt vet du att det är en egen kategori eller grupp som visas.

 1. Klicka på det översta fältet i fönstret (det står Northwind Traders) och klicka på Objekttyp. Nu visas en lista med objekten i databasen.
 2. Klicka på Formulär och högerklicka sedan på formuläret Kundlista och på Layoutvy.
 3. Klicka på gruppen Tabeller så att den visas och dubbelklicka sedan på tabellen Kunder.
 4. Högerklicka på det översta fältet i fönstret och klicka på Sökfält.

Upprepa det här steget om du vill visa sökfältet.

 1. När sökfältet är synligt visar du alla grupper och skriver långsamt in kund. Lägg märke till hur objektlistan filtreras i Access medan du skriver.

Navigera i menyfliksområdet

Prova de här stegen med en databas som Northwind.

 • Öppna en tabell i databladsvyn och lägg märke till vilka sammanhangsbaserade flikar som visas. Titta närmare på flikarna och de kommandon som finns på dem.
 • Öppna en fråga i designvyn och lägg märke till vilka sammanhangsbaserade flikar som visas. Titta närmare på flikarna och de kommandon som finns på dem.
 • Öppna ett formulär i layoutvyn och lägg märke till vilka sammanhangsbaserade flikar som visas. Titta närmar även på dessa flikar.

Bonussteg!

 1. Öppna ett databasobjekt, vilket som helst, och visa fliken Start. Tryck sedan på ALT-tangenten.

Då visas en uppsättning Tangenttips.

Tangenttips

I Access finns ett tangenttips för varje menyflik och ett tangenttips för de kommandon som finns på varje flik.

 1. Tryck på ALT-tangenten igen och lägg märke till att tangenttipsen försvinner.
 2. Tryck på ALT+K om du vill gå till fliken Skapa.

Eftersom du navigerade till fliken Skapa från fliken Start visas i Access en uppsättning tangenttips för alla kommandon på fliken Skapa.

 1. Tryck på ALT igen så försvinner tangenttipsen.
 2. Tryck nu på ALT+K och lägkg märke till hur tangenttipsen för de olika kommandona visas igen.

Om du råkar stänga tangenttipsen för en viss flik kan du trycka på ALT och på bokstaven för den fliken så visas tangenttipsen på nytt.

 1. Tryck på QD om du vill starta frågedesignern.
 2. När frågedesignern är öppen trycker du på ALT+W så kommer du till fliken Start.

Lägg märke till att tangenttipsen för inaktiverade (grå) kommandon också är inaktiverade.

Publicera en webbdatabas

Börja med att hämta en av webbdatabasmallarna, exempelvis mallen för webbdatabasen Tillgångar. Det gör du genom att klicka på fliken Nytt och sedan på Exempelmallar. Bekräfta att databasen är betrodd (klicka på Aktivera innehåll i det gula meddelandefältet) och logga in i databasen.

 1. Klicka på fliken Spara och publicera i Backstage-vyn.
 2. Klicka på Publicera till Access Services.
 3. Klicka på Kör kompatibilitetskontroll.
 4. Klicka på Ja så stängs öppna objekt och kompatibilitetskontrollen kan köras.

Om inga problem hittas i kompatibilitetskontrollen, eller om bara varningar hittas, är databasen klar att publiceras.

 1. Ange serverns URL och webbplatsens namn. URL:en får du från systemadministratören.
 2. Klicka på Publicera till Access Services.

Du måste vänta tills publiceringsprocessen är klar och servern har bearbetat den nya webbplatsen.

 1. Starta webbläsaren, gå till webbplatsen, öppna formuläret Omsättningstillgångar och ange data.

Ändra en webbdatabas och spara ändringarna på webben

 1. Öppna webbdatabasen Tillgångar i Access.
 2. Öppna formuläret Huvud i layoutvyn.
 3. Högerklicka på fliken Komma igång i formuläret och klicka på Ta bort. Spara sedan ändringarna genom att trycka på CTRL+S.
 4. Gå till Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv.
 5. Klicka på Synkronisera alla på fliken Info om du vill skriva (spara) ändringarna till webben.

Knappen Synkronisera alla

Sida 8 av 10FÖREGNÄSTA