Sida 1 av 13FÖREGNÄSTA

Designa tabellerna för en ny databas

Läs om hur du planerar en databas
Läs om hur du designar och skapar en databas i Access 2010. Först får du lära dig att designa tabeller och relationer för en ny databas. Med en bra design försäkrar du dig om att alla data samlas in på rätt sätt i databasen. Det här är den första kursen i en serie om hur du använder Access 2010. Kursen är avsedd för nybörjare.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Microsoft Access 2010.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Planera tabellstrukturen för en ny databas.
  • Planera fälten – de enskilda kolumnerna i varje tabell.
  • Planera primärnyckelfält för att skapa relationer mellan tabeller.
  • Designa tabeller för en webbdatabas – en databas som du publicerar på SharePoint.
Sida 1 av 13FÖREGNÄSTA