Sida 7 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa frågor för en ny databas

Använda en formel i en fråga


Ett annat vanligt sätt att ändra urvalsvillkoren i en fråga är att lägga till en funktion. Om du till exempel vill veta hur mycket ditt företag har spenderat på kontorsmöbler under det senaste året kan du lägga till en mängdfunktion i frågan så att summan visas i resultaten.

Bildtext 1 Öppna frågan i designvyn.
Bildtext 2 Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design. Raden Summor visas i designern.
Bildtext 3 Klicka på raden Summa i det fält där du vill använda funktionen och välj en funktion från listan.
Bildtext 4 När du kör frågan inkluderas den här beräkningen i resultaten.

Du kommer att använda funktioner under övningen. I nästa steg beskrivs hur du skapar en urvalsfråga som använder flera tabeller.

Sida 7 av 11FÖREGNÄSTA