Ändra stavningen för ord med undantagsordlistor

Nedan beskrivs några situationer där det kan vara användbart att tvinga stavningskontrollen att flagga ett ord som felstavat, även om det anges i huvudordlistan som rättstavat.

  • Stötande ord     När du arbetar med en Microsoft Office PowerPoint-presentation kanske du av misstag skriver kuk i stället för kul.
  • Stilregler som du eller din avdelning vill följa     Ordet setat är ett rättstavat ord men enligt riktlinjerna ska det heta suttit.

Hur undantagsordlistan påverkar stavningskontrollen

När du har lagt till ett ord i undantagsordlistan kommer stavningskontrollen alltid att:

  • Flagga ordet när du kontrollerar stavning
  • Inte föreslå ordet som korrigering av ett flaggat ord.

 Anteckning    Lär dig hur du kan Använda egna ordlistor och lägga till ord i stavningskontrollen.

Söka efter och ändra undantagsordlistan för ett språk

I avsnittet Tvinga stavningskontrollen att flagga enskilda ord som felstavade med hjälp av undantagsordlistor beskrivs hur du modifierar din undantagsordlista.

 
 
Gäller:
Office Shared 2013, Office 2010