Resultat från Office.com
Komma igång på Office.com
Artikel Office Online börjar på Office.com, din hemsida för att i webbläsaren skapa, visa och redigera Word-, Excel-, PowerPoint- och OneNote-filer, för att lagra dokum...
Word 2013, Excel 2013...
Byta till Word 2013
Utbildning Byt från en tidigare version av Word till Word 2013. Kom igång genom att lära dig nya verktyg som menyfliksområdet, hur du utför vanliga uppgifter som att spara...
Word 2013
Video: Nyheter i Word 2013
Video Observera SkyDrive är nu OneDrive och SkyDrive Pro är nu OneDrive för företag. Läs mer om förändringarna på Från SkyDrive till OneDrive .
Word 2013, Admin för Office 365 Midsize Business...
Video: Nyheter i Office 2013
Video Observera SkyDrive är nu OneDrive och SkyDrive Pro är nu OneDrive för företag. Läs mer om förändringarna på Från SkyDrive till OneDrive .
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business...
Nyheter i Office 2013
Artikel Ta en titt på några av nyheterna i Office 2013.
Word 2013, Access 2013...
Skapa en mall
Artikel För spara en mall kan du börja med ett dokument som du redan har skapat eller laddat ner, eller med ett helt nytt dokument.
Word 2013
Nyheter i Word 2013
Artikel I Word 2013 finns det flera nya och förbättrade funktioner.
Word 2013
Använda Word 2013 för att öppna dokument som skapats i tidigare versioner av Word
Artikel När du öppnar ett dokument som har skapats i en tidigare version av Word innebär kompatibilitetsläget att inga av de nya funktionerna i Word 2013 är tillgänglig...
Word 2013
Skapa en innehållsförteckning
Artikel Lägg till en innehållsförteckning som skapas automatiskt.
Word 2013
Ta bort spårade ändringar och kommentarer
Artikel Lär dig hur du permanent tar bort markeringarna för Spåra ändringar och kommentarer från ett dokument.
Word 2013
Lägga till en trend- eller medellinje till ett diagram
Artikel Visa medelvärden (som glidande eller viktade medelvärden) och trender i ditt diagram (kurva) genom att infoga en trendlinje.
Word 2013, Excel 2013...
Infoga en tabell
Artikel Lägg till en tabell i ett Word 2013-dokument, till exempel genom att använda tabellrutnätet, och få bättre kontroll med dialogrutan Infoga tabell eller genom at...
Word 2013
Skriva ut flera kopior av ett dokument
Artikel Om du inte väljer hur många kopior av dokumentet du vill skriva ut skrivs en kopia ut automatiskt i Word. Detta går dock att ändra till nästan hur många kopior ...
Word 2013
Hittade du inte det du letade efter?Sök på hela Office.com