Uređivanje sadržaja PDF-a u programu Word

Pomoću programa Program Word 2013 možete da konvertujete PDF u Word dokument i da uredite njegov sadržaj.

Da biste konvertovali PDF, otvorite ga kao što biste otvorili bilo koji drugi dokument.

  1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori.
  2. Odaberite lokaciju PDF-a i kliknite na dugme Pregledaj.
  3. Pronađite PDF i kliknite na dugme Otvori.

Konvertovani dokument se možda neće savršeno podudarati sa originalom,stranica na stranicu. Na primer, moguće je da će se redovi i stranice prelamati na drugačijim lokacijama. Više informacija potražite u članku Zašto moj PDF izgleda drugačije u programu Word?

 Savet   Konvertovanje najbolje funkcioniše sa tekstualnim dokumentima.

Više informacija

Portable Document Format (PDF) jeste uobičajeni format za deljenje konačnih verzija dokumenata.

Informacije o čuvanju dokumenata u PDF formatu potražite u članku Konvertovanje dokumenta u PDF format. Informacije o kreiranju i čuvanju PDF datoteka kada koristite većinu Office 2007 programa, potražite u članku Programski dodatak za Microsoft Office 2007: Sačuvaj kao PDF ili XPS.

 
 
Primenljivo na:
Word 2013