Uporedni prikaz i poređenje dokumenata

Više informacija o poređenju revizija u dva dokumenta potražite u članku Objedinjavanje komentara i promena iz nekoliko dokumenata u jedan dokument.

  1. Otvorite oba dokumenta koja želite da poredite.
  2. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor izaberite stavku Uporedni prikaz

Slika glavne trake programa Word

 Napomene 

  • U grupi Prozor kliknite na dugme Sinhronizovano pomeranje da biste se na kartici Prikaz kretali istovremeno kroz oba dokumenta.

Ako ne vidite dugme Sinhronizovano pomeranje, na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite na dugme Sinhronizovano pomeranje.

  • Da biste zatvorili naporedni prikaz, u grupi Prozor na kartici Prikaz kliknite na dugme Uporedni prikaz.

Ako ne vidite dugme Uporedni prikaz, na kartici Prikaz izaberite grupu Prozor, a zatim kliknite na dugme Uporedni prikaz.

 
 
Primenljivo na:
Word 2007