Umetanje slike ili clip arta

Slike i clip art kolekcije mogu se umetati u dokument ili kopirati iz velikog broja različitih izvora, između ostalog i preuzimanjem sa Veb lokacije dobavljača clip art kolekcija, kopiranjem sa Veb stranice ili umetanjem iz fascikle u kojoj čuvate slike.

Poziciju slike ili clip art kolekcije u odnosu na tekst u dokumentu možete promeniti i pomoću komandi Pozicija i Prelomi tekst.

 Savet   Da biste umetnuli sliku iz skenera ili fotoaparata, koristite softver koji ste dobili uz skener ili fotoaparat za prenos slike na računar. Sačuvajte sliku i umetnite je tako što ćete pratiti uputstva za umetanje slike iz datoteke.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Umetanje clip arta

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Clip Art kolekcija.

Traka sistema Office 2010

 Napomena   Neke prikazane komande nisu dostupne u programu Word Starter.

 1. U oknu zadataka Clip Art, u okviru za tekst Pronađi upišite reč ili frazu koja opisuje željeni clip art, odnosno upišite ime datoteke clip arta ili njegov deo.
 2. Da biste izmenili pretragu uradite sledeće:
  • Da biste razvili svoju pretragu kako bi obuhvatila clip art kolekciju na Vebu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi sadržaj sa lokacije Office.com.
  • Da biste ograničili rezultate pretrage na određeni tip medija, kliknite na strelicu u polju Rezultati bi trebalo da budu i potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Ilustracije, Fotografije, Video zapisi ili Audio.
 3. Kliknite na dugme Idi.
 4. Iz liste sa rezultatima izaberite clip art koji želite da umetnete.

Da biste promenili veličinu clip art kolekcije, izaberite clip art kolekciju koju ste umetnuli u dokument. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smerova, prevlačite regulator za podešavanje veličine od centra ili ka njemu dok izvršavate neku od sledećih radnji:

 • Da biste zadržali centar objekta na istoj lokaciji, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator za podešavanje veličine.
 • Da biste održali proporcije objekta, pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite regulator za podešavanje veličine.
 • Da biste održali proporcije objekta i zadržali njegov centar na istoj lokaciji, pritisnite i držite tastere CTRL i SHIFT dok prevlačite regulator za podešavanje veličine.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje slike sa Veb stranice

 1. Otvorite dokument.
 2. Sa Veb stranice prevucite željenu sliku u Word dokument.

Uverite se da odabrana slika nije veza do druge Veb stranice. Ako prevučete sliku koja je povezana, ona će u dokument biti umetnuta kao veza, a ne kao slika.

Umetanje slike koja sadrži hipervezu sa Veb stranice

 1. Otvorite Word dokument.
 2. Na Veb stranici desnim tasterom miša kliknite na željenu sliku, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. U Word dokumentu desnim tasterom miša kliknite na mesto na koje želite da umetnete sliku, a zatim izaberite stavku Nalepi.

Vrh stranice Vrh stranice

Umetanje slike iz datoteke

Da biste umetnuli sliku iz skenera ili fotoaparata, koristite softver koji ste dobili uz skener ili fotoaparat za prenos slike na računar. Sačuvajte sliku i umetnite je tako što ćete pratiti ove korake.

 1. Kliknite na mesto u dokumentu na koje želite da umetnete sliku.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slika.

Traka sistema Office 2010

 Napomena   Neke prikazane komande nisu dostupne u programu Word Starter.

 1. Pronađite sliku koju želite da umetnete. Na primer, možda imate datoteku slike koja se nalazi u fascikli Moji dokumenti.
 2. Dvaput kliknite na sliku koju želite da umetnete.

 Napomena   Microsoft Word podrazumevano ugrađuje (ugraditi: umetnuti informaciju koja je kreirana u jednom programu, na primer grafikon ili jednačinu, u neki drugi program. Nakon što je objekat ugrađen, informacija postaje deo dokumenta. Svaka promena na objektu odražava se na dokument.) slike u dokument. Veličinu datoteke možete smanjiti povezivanjem (veza: koristi se za umetanje kopije informacije koja je kreirana u nekom drugom programu, u Microsoft Word dokument, uz održavanje veze između dve datoteke. Kada se informacija promeni u izvornoj datoteci, promene se odražavaju i na odredišni dokument.) sa slikom. U dijalogu Umetanje slike kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni, a zatim kliknite na dugme Poveži sa datotekom.

Da biste promenili veličinu slike, izaberite sliku koju ste umetnuli u dokument. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smerova, prevlačite regulator za podešavanje veličine od centra ili ka njemu dok izvršavate neku od sledećih radnji:

 • Da biste zadržali centar objekta na istoj lokaciji, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator za podešavanje veličine.
 • Da biste održali proporcije objekta, pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite regulator za podešavanje veličine.
 • Da biste održali proporcije objekta i zadržali njegov centar na istoj lokaciji, pritisnite i držite tastere CTRL i SHIFT dok prevlačite regulator za podešavanje veličine.

Vrh stranice Vrh stranice

Zadržavanje slike pored teksta koji ide uz nju ili na nekom mestu na stranici

Slika u liniji zadržava svoju poziciju u odnosu na deo teksta. U programu Word slike se podrazumevano umeću kao slike u liniji.

Plutajuća slika zadržava svoj položaj u odnosu na stranicu i pluta u tom položaju dok se tekst nalazi oko nje. Na primer, ako postavite sliku na sredinu leve strane stranice i dodate dva pasusa na vrh stranice, slika će ostati na sredini leve strane stranice.

Da biste se uverili da će slika ostati zajedno sa tekstom koji na nju upućuje , na primer opis iznad slike, postavite sliku kao sliku u liniji. Ako iznad opisa dodate dva pasusa, slika će se premestiti nadole na stranici zajedno sa opisom.

 1. Ako se slika ne nalazi na podlozi za crtanje (podloga za crtanje: oblast u kojoj možete da crtate višestruke oblike. Budući da se oblici nalaze na podlozi za crtanje mogu da se premeštaju kao da su jedna celina. Isto važi i za promenu veličine.), izaberite sliku. Ako se slika nalazi na podlozi za crtanje, izaberite podlogu.
 2. U okviru Alatke slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Rasporedi izaberite stavku Pozicija.

Slika trake

Ako ne vidite dugme Položaj, u grupi Rasporedi kliknite na dugme Položaj.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:

Vrh stranice Vrh stranice

Zadržavanje slike uz oblačić ili okvir za tekst

Slika u liniji zadržava svoju poziciju u odnosu na deo teksta. U programu Word slike se podrazumevano umeću kao slike u liniji. Da biste se uverili da će slika ostati zajedno sa tekstom koji na nju upućuje , na primer opis iznad slike, postavite sliku kao sliku u liniji. Ako iznad opisa dodate dva pasusa, slika će se premestiti nadole na stranici zajedno sa opisom.

Plutajuća slika zadržava svoj položaj u odnosu na stranicu i pluta u tom položaju dok se tekst nalazi oko nje. Na primer, ako postavite sliku na sredinu leve strane stranice i dodate dva pasusa na vrh stranice, slika će ostati na sredini leve strane stranice.

 Napomena   Da biste zadržali oblačić ili okvir za tekst uz sliku, morate učiniti sliku i okvir za tekst ili oblik plutajućim i grupisati sliku sa oblačićem ili nekim drugim oblikom.

 1. Ako se slika ne nalazi na podlozi za crtanje (podloga za crtanje: oblast u kojoj možete da crtate višestruke oblike. Budući da se oblici nalaze na podlozi za crtanje mogu da se premeštaju kao da su jedna celina. Isto važi i za promenu veličine.), izaberite sliku. Ako se slika nalazi na podlozi za crtanje, izaberite podlogu.
 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Raspoređivanje kliknite na dugme Pozicija.

Slika trake

Ako ne vidite dugme Pozicija, kliknite na dugme Rasporedi i izaberite stavku Pozicija.

 1. Da biste promenili slikuu liniji (umetnuti objekat: grafik ili drugi objekat koji je pozicioniran direktno u tekst Microsoft Word dokumenta na mesto umetanja.) u sliku koja pluta (plutajući objekat: grafički ili drugi objekat koji je umetnut u sloj za crtanje tako da možete precizno da ga pozicionirate na stranicu, ili ispred odnosno iza teksta ili drugih objekata.), izaberite bilo koju od opcija pozicije stranice Sa prelamanjem teksta, kao što je Zbijeno.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.
 3. Kliknite na mesto na kojem želite da budete natpis za sliku i nacrtajte okvir za tekst da biste podesili veličinu.
 4. Otkucajte naslov u okvir za tekst.
 5. Izaberite okvir za tekst.
 6. Na kartici Oblikovanje, u grupi Raspoređivanje kliknite na dugme Pozicija.

Slika trake

Ako ne vidite dugme Pozicija, kliknite na dugme Rasporedi i izaberite stavku Pozicija.

 1. Da biste promenili okvir za tekstu liniji (umetnuti objekat: grafik ili drugi objekat koji je pozicioniran direktno u tekst Microsoft Word dokumenta na mesto umetanja.) u okvir za tekst koji pluta (plutajući objekat: grafički ili drugi objekat koji je umetnut u sloj za crtanje tako da možete precizno da ga pozicionirate na stranicu, ili ispred odnosno iza teksta ili drugih objekata.), izaberite bilo koju od opcija pozicije stranice Sa prelamanjem teksta, kao što je Zbijeno.
 2. Izaberite sliku i natpis, a zatim na kartici Format, u grupi Raspoređivanje izaberite stavku Grupa.

Ako želite da premestite grupu koju ste kreirali uz tekst, izaberite grupu, a zatim na kartici Format, u grupi Raspoređivanje kliknite na dugme Prelomi tekst, a zatim izaberite stavku Uravnato sa tekstom.

Vrh stranice Vrh stranice