Stranica 1 od 19PRETHODNOSLEDEĆA

Ukrašavanje dokumenata pozadinama, ivicama i tekstualnim efektima

Tri dokumenta sa ukrasnim ivicama
Dokument je dovršen, ali ga je potrebno malo ukrasiti. Učinite ga zanimljivijim i doteranijim pomoću ukrasnih elemenata u programu Microsoft Office Word 2007.

Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i tri vežbe za sticanje praktičnog iskustva. Za vežbe je potreban Word 2007.
  • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.
  • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Dodavanje prilagođenog vodenog žiga odštampanim dokumentima.
  • Dodavanje obojene pozadine Web dokumentima.
  • Dodavanje definišućih ivica stranicama, pasusima, slikama ili tabelama.
  • Korišćenje senčenja za isticanje naslova ili pasusa.
  • Dodavanje boje i naglaska oblicima i tabelama.
  • Kreiranje profesionalnijih naslova pomoću tekstualnih i WordArt efekata.

Dokument je dovršen, ali ga je potrebno malo ukrasiti. Učinite ga zanimljivijim, šarenijim i doteranijim koristeći ukrasne elemente u programu Word 2007.

Na primer, dodajte definišuće ivice stranicama i slikama, koristite obojene pozadine za Web dokumente i prenosite informacije koristeći vodeni žig na stranici.

Učinite grafiku poput tabela i oblika upečatljivijom i istaknite tekst senčenjem u boji ili senkama.

Za više informacija o kursu pročitajte ovu stranicu u potpunosti i kliknite na dugme Dalje da biste počeli.

Stranica 1 od 19PRETHODNOSLEDEĆA