Štampanje više kopija dokumenta

  1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.
  2. U vrhu stranice „Štampanje“, pored dugmeta Odštampaj nalazi se polje sa oznakom Kopije sa strelicama nagore i nadole pomoću kojih možete da odaberete željeni broj kopija dokumenta.

Štampanje više kopija

  1. Izaberite željenu opciju (tako što ćete uneti broj ili pomoću strelica), izaberite štampač i promenite ili zadržite sve druge postavke koje želite, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.
 
 
Primenljivo na:
Word 2013