Smernice za lozinke

Lozinke pomažu u zaštiti Microsoft Office 2010 datoteka tako što ih šifruju kako druge osobe ne bi mogle da čitaju ili menjaju njihov sadržaj. Vaš nivo zaštite pomoću lozinke je zasnovan na tome koliko je dobro lozinka sastavljena. Složenije lozinke se teže pogađaju i one će obezbediti veću sigurnost od onih koje nisu složene.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Kako se nameću pravila smernica za lozinke?

IT administratori nameću smernice za jake lozinke tako što konfigurišu postavke smernica grupe koje se podudaraju sa bezbednosnim potrebama njihove organizacije. Da biste saznali više o primeni pravila smernica za lozinke u organizaciji, potražite TechNet članak Planiranje postavki složenosti lozinke u sistemu Office 2010.

Vrh stranice Vrh stranice

Poruke o greškama smernica za lozinke

Postoje dve uobičajene poruke o greškama koje se prikazuju kada pokušate da zaštitite datoteku koja ima lozinku koja nije usaglašena sa pravilima smernica za lozinke.

  • Lozinka nije dovoljno dugačka     Prikazuje se poruka upozorenja koja ukazuje na to da vam je potrebno još znakova. Rešenje: koristite lozinku koja sadrži minimalan broj znakova navedenih u poruci ili premašuje tu dužinu. Sledeća slika je primer poruke upozorenja.

Poruka o grešci kada lozinka ne sadrži minimalan broj znakova

  • Lozinka ne ispunjava pravila minimalne složenosti     Prikazuje se poruka upozorenja koja ukazuje na to da vam je potrebno još tipova znakova. Rešenje: koristite lozinku koja ispunjava ili premašuje minimalne zahteve navedene u poruci. Sledeća slika je primer poruke upozorenja.

Poruka o grešci kada se mali broj znakova koristi za lozinku

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje jake lozinke

Da biste kreirali jaču i složeniju lozinku, koristite lozinke koje sadrže makar sedam znakova i uključuju znakove iz makar četiri dolenavedene grupe.

  • Velika slova (A do Z)
  • Mala slova (a do z)
  • Brojevi (0 do 9)
  • Znakovi koji nisu abecedni (na primer: ! $ # ili %)
  • Lozinka ne treba da uključuje ime vašeg naloga

 Važno   Lozinke i fraze za prolaz trebalo bi da budu takve da ih vi lako zapamtite, ali da ih drugi teško pogode.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010