Sakrivanje aplikacije za Word

Ako ne želite da koristite aplikaciju za Word, sakrijte je da se ne bi pojavljivala na listi aplikacija. Ako kasnije želite ponovo da je koristite, možete je preuzeti.

  1. Izaberite stavke Umetni > Moje aplikacije.

Dugme „Moje aplikacije“

  1. Izaberite stavku Upravljanje mojim aplikacijama.

Veza „Upravljanje mojim aplikacijama“

  1. Pronađite aplikaciju na listi i u okviru Radnja kliknite na dugme Sakrij.

Sakrivanje aplikacije za Office

Pregled skrivenih aplikacija

Pored stavke Prikaži kliknite na dugme Skriveno da biste videli koje aplikacije ste sakrili.

Prikaz vidljivih ili skrivenih aplikacija za Office

 
 
Primenljivo na:
Word 2013