Stranica 2 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Word 2010: kreiranje prvog dokumenta

Word dokument i traka


Kada otvorite Word, vidite dve stvari ili dva glavna dela:

Oblačić 1  Traku koja se nalazi iznad dokumenta i obuhvata skup dugmadi i komandi koje koristite za izvršavanje radnji u dokumentu i sa njim (na primer, štampanje). O traci ćete više čuti kasnije i u vežbi na kraju lekcije naučićete da je koristite.
Oblačić 2  Prazan dokument koji izgleda kao beli list papira i zauzima najveći deo prozora.
Stranica 2 od 11PRETHODNOSLEDEĆA