Stranica 9 od 10PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na Word 2010

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.


Ako kliknete na ovo dugme Dugme „Pokretanje dijaloga“ u programu Word 2010 šta se događa u programu Word 2010?

Privremeno sakrivate traku tako da imate više mesta za dokument.

Primenjujete veći font na tekst.

Videćete dodatne opcije.

Dodaćete komandu na priručnu traku.

Gde je priručna traka i kada bi je trebalo koristiti?

Ona se nalazi u gornjem levom uglu ekrana i trebalo bi da je koristite za svoje omiljene komande.

Ona pluta iznad teksta i trebalo bi da je koristite kad treba da izvršite promene oblikovanja.

Ona se nalazi u gornjem levom uglu ekrana i trebalo bi da je koristite kad morate brzo da pristupite dokumentu.

Nalazi se na kartici Početak i trebalo bi da je koristite kad morate brzo da pokrenete ili započnete novi dokument.

Mala traka sa alatkama će se pojaviti ako:

Kliknete dvaput na aktivnu karticu na traci.

Izaberete tekst.

Izaberete tekst, a zatim postavite pokazivač na njega.

Bilo koja od navedenih opcija.

Listu sa znakovima za nabrajanje možete primeniti pomoću kartice ____ i grupe _____.

Kartica Raspored na stranici, grupa Pasus.

Kartica Početak, grupa Pasus.

Kartica Umetanje, grupa Simboli.

Kartica Umetanje, grupa Tekst.

Koja od sledećih procedura u novoj verziji programa Word predstavlja način da odaberete postavke za funkcije kao što su prikaz dokumenta, provera i jezik?

U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na traku i odaberite stavku Opcije.

Na kartici Prikaz kliknite na dugme Svojstva.

Prijatelj vam je poslao Word 2000 dokument kao prilog u e-poruci. Možete li da otvorite prilog u novoj verziji programa Word?

Da, ali ćete dobiti upozorenje koje vas obaveštava da nabavite konvertor.

Da, ali će se dokument otvoriti u režimu kompatibilnosti.

Da, ako prvo uključite režim kompatibilnosti sa priručnom trakom.

Ne, samo datoteke iz programa Word 2002 i novijih verzija mogu biti otvorene u novoj verziji programa Word.

Stranica 9 od 10PRETHODNOSLEDEĆA