Stranica 10 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Word 2010: kreiranje prvog dokumenta

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.


Kada bi trebalo da sačuvate dokument?

Nedugo posle početka rada.

Kada završite sa kucanjem.

Nije važno.

Word podvlači tekst crvenom linijom. Mora da je reč pogrešno napisana.

Tačno.

Netačno.

Dok kucate, pritisnite taster ENTER da biste se premestili iz jednog reda u sledeći.

Tačno.

Netačno.

Da biste ispravili pravopisnu grešku:

Kliknite dvaput, a zatim izaberite opciju iz menija.

Kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite opciju iz menija.

Kliknite jednom, a zatim izaberite opciju iz menija.

Da biste izbrisali tekst, prva stvar koju treba da uradite jeste da:

Pritisnete taster DELETE.

Pritisnete taster BACKSPACE.

Izaberete tekst koji želite da izbrišete.

Najbolji način kreiranja naslova u dokumentu jeste da:

Primenite veću veličinu fonta na naslov nego na telo teksta.

Primenite stil naslova.

U nekoliko reči teksta želite da dodate naglašavanje. Prvi korak jeste da:

Izaberete tekst koji želite da oblikujete, a zatim u grupi Font kliknete na dugme Podebljano.

Na kartici „Početak“, u grupi Font kliknite na dugme Podebljano.

Kucate veoma jako.

Stranica 10 od 11PRETHODNOSLEDEĆA