Prikazivanje kartice „Projektovanje“

Kartica Projektovanje podrazumevano se ne prikazuje, ali je možete dodati na traku kada želite da izvršite ili koristite sledeće stavke:

 • Pisanje makroa.
 • Pokretanje makroa koje ste prethodno snimili.
 • Upotreba XML komandi.
 • Upotreba ActiveX kontrola.
 • Kreiranje aplikacija za upotrebu sa Microsoft Office programima.
 • Upotreba kontrola obrazaca u programu Microsoft Excel.
 • Rad sa listom sa oblicima u programu Microsoft Visio.
 • Kreiranje novih oblika i šablona u programu Microsoft Visio.

Kada prikažete karticu, ona ostaje vidljiva, osim ukoliko ne opozovete izbor u polju za potvrdu ili morate da ponovo instalirate Microsoft Office program.

Prikazivanje kartice „Projektovanje“

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 2. Izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.
 4. U okviru Prilagođavanje trake, u okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Word 2010