Prevod teksta na drugi jezik

U mogućnosti ste da prevedete tekst napisan na drugom jeziku kao što su fraze ili pasusi i pojedinačne reči (pomoću mini-prevodioca) ili da prevedete celu datoteku pomoću sistema Microsoft Office. Da biste preveli tekst na neke jezike, možda će takođe biti potrebno da ispunite zahteve operativnog sistema za određene jezike. Na primer, za jezike koji se pišu zdesna nalevo potrebna je posebna podrška.

 Napomena    Komanda Prevedi dostupna je samo u sledećim Microsoft Office programima: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel i Visio.

Pored toga, možete kreirati dokument na jednom jeziku, a zatim ga pomoću usluge mašinskog prevođenja prevesti na drugi jezik. Više informacija potražite u odeljku Prevođenje cele datoteke.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Prevod cele datoteke

Računar može prevesti celu datoteku i prikazati je u internet pregledaču. Kada odaberete ovu vrstu prevoda, sadržaj datoteke se šalje dobavljaču usluge putem interneta.

 Napomena    Mašinsko prevođenje je korisno za prenos suštine sadržaja i utvrđivanje da li je taj sadržaj relevantan za vas. Preporučuje se da važne i osetljive dokumente prevodi čovek zato što se mašinskim prevođenjem ne mogu očuvati potpuno značenje i ton teksta.

 1. U datoteci koju želite da prevedete, izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Izaberite stavku Odaberi jezik prevoda.
 3. U okviru Odaberite jezike za prevod dokumenata izaberite opcije Prevedi sa i Prevod na: za željene jezike i kliknite na dugme U redu.
 4. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 5. Izaberite stavku Prevedi dokument. Navedeni su jezici Od: i Na koje ste izabrali.
 6. Kliknite na dugme Pošalji.

Otvoriće se instanca pregledača sa datotekom na originalnom jeziku i prevedenom na izabrani jezik.

 Napomena    Ako prvi put koristite usluge prevođenja, kliknite na dugme U redu da biste instalirali dvojezične rečnike i omogućili uslugu prevođenja u oknu Istraživanje. Dvojezične rečnike i usluge za mašinsko prevođenje koje ste omogućili takođe možete da vidite tako što ćete kliknuti na vezu Opcije prevođenja u oknu Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

Prevod izabranog teksta

Frazu, rečenicu ili pasus možete prevesti na nekoliko izabranih parova jezika u sledećim Microsoft Office programima: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word. Prevodi se prikazuju u oknu Istraživanje, osim ako ne koristite mini-prevodilac.

 1. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u datoteci i u meniju izaberite stavku Prevedi da biste otvorili okno Istraživanje. Oknu Istraživanje možete da pristupite i tako što ćete izabrati karticu Pregled i u grupi Provera kliknuti na dugme Istraživanje.
 2. U oknu Istraživanje, sa liste Svi priručnici izaberite stavku Prevod.

PrikažiGde se nalazi?

Okno za istraživanje

 1. Izvršite neku od sledećih radnji:
  • Da biste preveli određenu reč, pritisnite taster ALT i kliknite na reč. Rezultati će se pojaviti u oknu Istraživanje, u okviru Prevod. Ako je uključen mini-prevodilac, takođe možete postaviti pokazivač na reč koju želite da prevedete i mini-prevodilac će prikazati prevod. Više informacija o mini-prevodiocu potražite u članku Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.
  • Da biste preveli kratku frazu, izaberite reči, pritisnite taster ALT i kliknite na izbor. Rezultati će se pojaviti u oknu Istraživanje u okviru Prevod.
  • Da biste preveli reč ili frazu, u polju Pronađi otkucajte reč ili frazu, a zatim kliknite na dugme Započnite pretragu .


 Napomene 

 • Ako prvi put koristite usluge prevođenja, kliknite na dugme U redu da biste instalirali dvojezične rečnike i omogućili uslugu prevođenja u oknu Istraživanje.
 • Dvojezične rečnike i usluge za mašinsko prevođenje koje ste omogućili takođe možete da vidite tako što ćete kliknuti na vezu Opcije prevođenja u oknu Istraživanje.
 • Da biste promenili jezike koji se koriste za prevod, u oknu Istraživanje, u okviru Prevod izaberite jezike na koje i sa kojih želite da prevodite. Na primer, da biste prevodili sa engleskog na francuski, sa liste Od: izaberite stavku engleski (SAD), a sa liste Na izaberite stavku francuski (Francuska).
 • Da biste prilagodili resurse koji se koriste za prevod, izaberite stavku Opcije prevođenja, a zatim izaberite željene opcije.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca

Mini-prevodilac prikazuje prevod jedne reči kada kursor postavite na nju. Prevedeni tekst možete da kopirate u ostavu, nalepite ga u drugi dokument ili reprodukujete izgovor prevedene reči.

 • Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi i izaberite stavku Mini-prevodilac.
 • Postavite pokazivač miša na reč ili frazu koju želite da prevedete.

Ako mini-prevodilac nije uključen , kliknite na dugme „Mini-prevodilac“ da biste ga uključili. Više informacija potražite u članku Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice Vrh stranice

Koji Microsoft Office program koristite?


Excel

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljku Prevod izabranog teksta.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta, Prevod cele datoteke ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

Tekst u e-poruci koju ste primili možete prevesti u telu poruke ili oknu za čitanje. Pored toga, možete koristiti funkciju „Prevedi“ kada kreirate e-poruku.

Primljene poruke

 1. U e-poruci koju primite, izaberite tekst u telu poruke, kliknite desnim tasterom miša na izabrani tekst i u priručnom meniju izaberite stavku Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta, Prevod cele datoteke ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Kreirane poruke

 1. Kad kreirate e-poruku, izaberite tekst u telu poruke, izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 Napomena    Odjednom možete prevesti samo jedan okvir za tekst slajda.

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljku Prevod izabranog teksta.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.
 2. Sledite korake u odeljku Prevod izabranog teksta.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Izaberite karticu Pregled i kliknite na dugme Prevedi.

 Savet    Možete da kliknete desnim tasterom miša bilo gde u dokumentu i izaberete stavku Prevedi.

 1. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta, Prevod cele datoteke ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodatne jezičke alatke

Da biste saznali više o drugim opcijama za prevođenje datoteka i rad na različitim jezicima, pogledajte članak Lokacija opcija prevoda

Da biste tekst preveli direktno u pregledaču, pogledajte članak Microsoft Translator.

Da biste dobili dodatne alatke za strane jezike tako što ćete instalirati jezičke pakete ili jezičke interfejs pakete, pogledajte članak Opcije jezika u sistemu Office.

Više informacija

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010