Stranica 1 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Word 2010: kreiranje prvog dokumenta

Word dokument Saznajte kako da kreirate svoj prvi dokument u programu Word: otkucajte nešto na mestu na kojem želite na stranici, ispravite pravopisne greške, napravite listu, promenite margine stranice, dodajte naglašavanje u neke reči, brzo dodajte stil i sačuvajte rad.


Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo.
  • Jedna sesija vežbanja za praktično iskustvo. Vežbanje zahteva Word 2010.
  • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.
  • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Kreiranje i čuvanje novog dokumenta
  • Ispravljanje pravopisa i gramatike tokom kucanja
  • Dodavanje oblikovanja u tekst
  • Promena margina stranice

Pre nego što počnete

Ovaj kurs je kreiran za Microsoft Word 2010 Beta 2 i biće redigovan na osnovu povratnih informacija. Kada završite sa kursom, koristite stranicu „Povratne informacije“ (dostupna preko sadržaja kursa) da biste nas obavestili o svom mišljenju.

Napomena: Ova vežba je integralni deo kursa budući da su nove informacije i primeri predstavljeni u okviru vežbe.

Stranica 1 od 11PRETHODNOSLEDEĆA