Stranica 1 od 30PRETHODNOSLEDEĆA

Koristite objedinjavanje pošte za masovno slanje pošte i još mnogo toga

Konceptualna slika procesa objedinjavanja pošte
Naučite kako da koristite objedinjavanje pošte u programu Microsoft Office Word, da biste napravili koverte i nalepnice za masovno slanje pošte. Zatim istražite kako da dobijete dodatne informacije za kreiranje personalizovanih tipskih pisama ili e-poruka, numerisanih kupona i još mnogo toga.

Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Četiri lekcije koje možete pohađati sopstvenim tempom i tri praktična dela za sticanje iskustva.
  • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.
  • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Shvatite kako funkcioniše proces objedinjavanja pošte, da biste mogli da dođete do željenih rezultata.
  • Podesite dokument za masovno slanje pošte.
  • Izvršite osnovno objedinjavanje pošte za dodavanje jedinstvenih adresa skupu inače identičnih dokumenata.
  • Izvršite složenije objedinjavanje pošte, da biste objedinili nekoliko jedinstvenih dokumenata u skup inače identičnih dokumenata.

Recimo da svakom zaposlenom radniku treba da pošaljete pismo ili e-poruku koja sadrži porez na prihod i informacije o plati. Ili recimo da kupcima nudite određene proizvode u pola cene i želite da im pošaljete numerisane kupone, da biste mogli da pratite odziv.

Kreiranje svakog pojedinačnog pisma, e-poruke ili kupona bi trajalo satima. Tada na scenu stupa objedinjavanje pošte. Pomoću objedinjavanja pošte treba samo da kreirate jedan dokument koji sadrži informacije koje su iste u svim kopijama i da dodate čuvare mesta za informacije jedinstvene u svakoj kopiji. Word će se pobrinuti za ostalo.

Pročitajte pregled na sredini ove stranice ili sadržaj u levoj koloni da biste saznali više o ovom kursu. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.


Da biste obavili praktična vežbanja ovog kursa, morate da imate instaliran Microsoft Office Excel 2003 na vašem računaru.

Stranica 1 od 30PRETHODNOSLEDEĆA