Stranica 22 od 30PRETHODNOSLEDEĆA

Koristite objedinjavanje pošte za masovno slanje pošte i još mnogo toga

Logotip programa Word

Praktična obuka u programu Word
Imate problema sa praktičnim delom?
PomoćPokušajte da primenite naše savete za rešavanje problema


Sada, pošto ste videli kako da kreirate koverte korišćenjem procesa objedinjavanja pošte, spremni ste da to sami isprobate. Da biste dovršili ovo praktično vežbanje, moraćete da koristite datoteku sa podacima koju ste kreirali u praktičnom vežbanju prethodne lekcije.

Osnovne informacije o vežbanju

Kada kliknete na vezu Vežbanje u programu Word, na vaš računar biće preuzet prazan dokument koji će se otvoriti u programu Word, a uputstva za vežbanje će se prikazati u zasebnom prozoru sa strane (vidi sliku). Napomena     Potrebno je da na svom računaru imate instaliran program Word 2003.

Saveti

  • Ako se uputstva za vežbanje ne prikazuju ili nestaju kada radite u prozoru programa Word, Kliknite na dugme „Pomoć za Word“ na traci zadataka, a zatim i na dugme Automatski postavi naporedno u gornjem levom uglu uputstva.
  • Ako prozor uputstva za vežbanje prekriva prozor programa Word, kliknite na dugme Automatski postavi naporedno u gornjem levom uglu uputstva.

Pre nego što počnete

Ako je program Word već pokrenut, zatvorite ga.

Početak vežbanja

Kliknite na dugme Vežbanje u programu Word.

Veličina preuzetog: 24 KB (<1 min @ 56 Kbita/s)

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.


Kako otvarate okno zadataka Objedinjavanje pošte?

U meniju Datoteka kliknuti na stavku Otvori, a zatim locirati datoteku okna zadataka.

U menijuAlatke staviti pokazivač na stavku Pisma i pošiljke, a zatim kliknuti na stavku Objedini poštu.

U meniju Prikaz staviti pokazivač na stavku Trake sa alatkama, a zatim kliknuti na stavku Objedinjavanje pošte.

Zašto je važno da se polja upoređuju?

Ako se u programu Word polja u adresnom bloku ne porede sa naslovima kolona u datoteci sa podacima, videćete greške u vašem objedinjenom dokumentu.

Ako se polja ne porede, nećete moći da pregledate objedinjene dokumente.

Da biste dovršili objedinjavanje, uporedite polja nakon pregleda objedinjenih dokumenata.

Kada jednom pregledate vaše dokumente, objedinjavanje je dovršeno i ne možete da izvršite nikakve promene.

Tačno.

Pogrešno.

Stranica 22 od 30PRETHODNOSLEDEĆA