Stranica 3 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Word 2010: kreiranje prvog dokumenta

Word dokument koji prikazuje kursor


U dokumentu potražite kursor, trepćuću vertikalnu liniju u gornjem levom uglu stranice koja vam pokazuje na kojem će se mestu tekst koji kucate pojaviti na stranici. Word čeka da počnete da kucate.

Ako želite da počnete da kucate niže na stranici umesto na samom vrhu, pritisnite taster ENTER na tastaturi dok se kursor ne pomeri na mesto na kojem želite da kucate.

Kada počnete da kucate, tekst koji kucate gura kursor nadesno. Kada stignete do kraja reda, samo nastavite da kucate. Tekst i mesto umetanja sami će se pojaviti u sledećem redu.

Kada završite sa kucanjem prvog pasusa, pritisnite taster ENTER da biste prešli na sledeći pasus. Ako želite veći razmak između ta dva pasusa (ili bilo koja druga dva pasusa), ponovo pritisnite taster ENTER i počnite da kucate drugi pasus.

Ako tokom kucanja napravite grešku, jednostavno pritisnite taster BACKSPACE da biste „obrisali“ pogrešne znake ili reči.

Stranica 3 od 11PRETHODNOSLEDEĆA