Oblikovanje ili prilagođavanje sadržaja

Kada kreirate sadržaj u programu Word, možete da izmenite njegov izgled. Na primer, možete da izaberete koliko nivoa naslova želite da uključite i da li ćete da prikažete tačkaste linije između stavki i brojeva stranica. Možete i da promenite oblikovanje teksta i Word će sačuvati oblikovanje bez obzira na to koliko puta ažurirate sadržaj.

Ako u dokumentu već postoji sadržaj, sledeći koraci će ga zameniti.

 1. Izaberite stavke Reference > Sadržaj > Prilagođeni sadržaj.
  Prilagođeni sadržaj
 2. Promene unesite u dijalog Sadržaj. Možete videti kako one izgledaju u oblastima Pregled pre štampanja i Veb pregled.
  Dijalog „Sadržaj“
 • Da biste dodali tačkastu liniju vodilju, ili tačkastu liniju, između svake stavke i njenog broja stranice, kliknite na listu Linija vodilja, a zatim kliknite na tačkastu liniju. Možete da izaberete i isprekidanu liniju vodilju.
 • Da biste promenili celokupan izgled sadržaja, kliknite na listu Oblikovanja i izaberite željeno oblikovanje.
 • Da biste promenili broj nivoa prikazanih u sadržaju kliknite na stavku Prikaži nivoe, a zatim izaberite željeni broj nivoa.
 1. Kliknite na dugme U redu.

Oblikovanje teksta u sadržaju

Da biste promenili oblikovanje teksta u sadržaju, promenite stil za svaki nivo u sadržaju.

Sledeći koraci zamenjuju vaš sadržaj prilagođenim sadržajem.

 1. Izaberite stavke Reference > Sadržaj > Prilagođeni sadržaj.
 2. U dijalogu Sadržaj kliknite na dugme Izmeni. Ako je dugme Izmeni obojeno u sivo, promenite Oblikovanja u Iz predloška.
  Dijalog „Sadržaj“
 3. Na listi Stilovi kliknite na nivo koji želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.
 4. U dijalogu Izmeni stil unesite željene izmene i kliknite na dugme U redu.
 5. Ponovite 3. i 4. korak za sve nivoe koje želite da prikažete u sadržaju.

Word će zapamtiti ova prilagođavanja svaki put kada ažurirate sadržaj (na kartici Reference kliknite na dugme Ažuriraj tabelu).

 
 
Primenljivo na:
Word 2013