Objedinjavanje komentara i promena iz nekoliko dokumenata u jedan dokument

Ako neki dokument pošaljete na redakturu određenom broju redaktora i oni vam ga vrate, dokumente možete da objedinjavate u parovima sve dok ne ugradite sve izmene u jedan dokument.

  1. Na kartici Redigovanje, u grupi Upoređivanje izaberite stavku Uporedi.

Slika glavne trake programa Word

  1. Izaberite stavku Kombinujte revizije više autora u jedan dokument.
  2. Iz liste Originalni dokument izaberite ime dokumenta u koji želite da objedinite izmene iz više izvora.

Ako se dokument ne nalazi na listi, kliknite na dugme Potraži original Slika dugmeta.

  1. U listi Korigovani dokument potražite dokument koji sadrži izmene koje je napravio neki od redaktora.
  2. Kliknite na dugme Još.
  3. U odeljku Prikaz promena izaberite opcije kojima ćete odrediti šta želite da poredite u dokumentima.

Po podrazumevanim postavkama, Microsoft Office Word će označiti celu izmenjenu reč. Na primer, ako reč „medved“ promenite u „medvedi“, cela reč „medvedi“ biće označena kao promenjena, a ne samo slovo i.

  1. U grupi Prikaži promene u izaberite opciju Originalnom dokumentu.
  2. Kliknite na dugme U redu.

U grupi Poređenje kliknite na dugme Sakrij izvorne dokumente ili Prikaži izvorni dokument da biste promenili koji će dokument pojaviti na ekranu kada kliknete na dugme U redu.

  1. Ponovite korake od 1 do 8. Word će sve promene objediniti u originalni dokument.

 Napomena   Word ne može da paralelno skladišti više skupova promena oblikovanja. Stoga od vas prilikom objedinjavanja više dokumenata može biti zatraženo da odlučite da li želite da zadržite oblikovanje originalnog dokumenta ili da koristite oblikovanje uređivanog dokumenta. Ako vam nije potrebno praćenje promena oblikovanja, u dijalogu Upoređivanje i objedinjavanje dokumenata možete da opozovete izbor Oblikovanje.

 
 
Primenljivo na:
Word 2007