Stranica 6 od 10PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na Word 2010

Kartica „Početak“ u programu Word 2010 sa prikazanim savetima o tasterskim prečicama

Saveti o tasterskim prečicama zamenjuju tasterske prečice u programu Word 2010. Pritisnite taster ALT kako bi se saveti o tasterskim prečicama pojavili za sve kartice trake, a zatim pritisnite savet o tasterskoj prečici za karticu koju želite da prikažete.

Ovaj odeljak je za vas koji volite da radite sa tastaturom. Trebalo bi da znate da uz dizajn trake postoji nekoliko ispravki za tasterske prečice.

Kao prvo, nemojte brinuti: prečice koje počinju tasterom CTRL – na primer kombinacije tastera CTRL+C za kopiranje ili CTRL+ALT+1 za Naslov 1 – ostaju iste kao u prethodnim verzijama programa Word.

Međutim, dizajn trake donosi nove prečice. Zašto? Zato što ova promena donosi dve velike prednosti u odnosu na starije verzije:

  • Prečice za svako pojedinačno dugme na traci.
  • Prečice koje često zahtevaju manje tastera.

Nove prečice takođe imaju novo ime: saveti o tasterskim prečicama. Pritisnite taster ALT da bi se saveti o tasterskim prečicama pojavili za sve kartice trake i komande priručne trake.

Zatim možete pritisnuti savet o tasterskoj prečici za karticu koju želite da prikažete. Na primer, pritisnite taster H za karticu Početak kao što je ovde prikazano. Na ovaj način se pojavljuju svi saveti o tasterskim prečicama za komande kartice. Zatim možete pritisnuti savet o tasterskoj prečici za željenu komandu.

Do prikaza „Backstage“ stižete na približno sličan način koji ste koristili za otvaranje menija Datoteka: na primer, kombinacija tastera ALT+F otvara meni, kombinacija tastera ALT+F+A otvara komandu Sačuvaj kao, a kombinacija tastera ALT+F+P otvara komandu Odštampaj.

Napomena

   

Još uvek možete koristiti ALT+ prečice koje pristupaju komandama u starijim verzijama programa Word, ali pošto stariji meniji nisu dostupni, nećete imati podsetnike na ekranu za slova koja treba pritisnuti, već morate znati celu prečicu napamet da biste je koristili.

Stranica 6 od 10PRETHODNOSLEDEĆA