Menjanje stila

  1. Ako nije otvoreno okno zadataka (okno zadataka: prozor u okviru Office programa koji nudi najčešće korišćene komande. Njegova lokacija i male dimenzije omogućavaju da koristite ove komande u toku rada sa datotekama.) Stilovi i oblikovanje, na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Oblikovanje kliknite na dugme Stilovi i oblikovanje Slika dugmeta.
  2. Desnim tasterom miša kliknite na stil koji želite da izmenite, zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. Izaberite željene opcije.
  4. Da biste videli više opcija, kliknite na stavku Oblikovanje, zatim kliknite na atribut — kao što je Font ili Numerisanje — koji želite da promenite.

Nakon svake promene atributa kliknite na dugme U redu. Zatim to ponovite za svaki dodatni atribut koji želite da promenite.

PrikažiSavet

Da biste koristili izmenjeni stil u novim dokumentima koji su zasnovani na istom predlošku (predložak: datoteka ili datoteke koje sadrže strukturu i alatke za oblikovanje pojedinih elemenata gotovih datoteka, kao što su stil i raspored stranice. Na primer, pomoću Word predložaka može da se oblikuje jedan dokument, dok pomoću FrontPage predložaka može da se oblikuje cela Veb lokacija.), potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj u predložak. Word dodaje izmenjeni stil u predložak koji je prikačen za aktivni dokument.

 
 
Primenljivo na:
Word 2003